top of page
A.M4.png

1.Modül: Astroloji dilinin esasları, sembolleri ve anlamları.

2.Modül: Psikolojik astrolojinin temel prensipleri ve doğum haritası yorumları.

3.Modül: Öngörüm teknikleri; döngüler, tutulmalar, fırsat zamanları ve zorlu dönemler nasıl belirlenir. 

4.Modül: Karma astrolojinin esasları, doğum haritalarında karma yorumları.

A.M6.png

Atölye-1: Değişen gökyüzü olaylarını takip edebilmek ve kendi doğum haritalarımız üzerindeki etkilerini kendimiz okuyabilmek için astrolojik künyelerinizi çıkartıyoruz.

 

Atölye-2: Kendimizin ya da yakınlarımızın Güneş, Ay ve yükselen burçlarını belirliyor ve nasıl sentezleyeceğimizi öğreniyoruz. 

Ben kimim?

Yaşamda en çok zorlandığım konuların altında yatan en derin korkularım ve özlemlerim neler? İçsel ve sosyal korkularımla ve kaygılarımla nasıl baş edebilirim? Kendimi dışarıya nasıl yansıtıyorum?

Kendime daha dengeli bir yol haritası nasıl oluşturabilirim? Gelecekte beni bekleyen kolay ya da zorlu günler ne zaman ve hangi konuları içeriyor? Gibi sorularınızın cevabı için...

A.M3.png
A.M5.png

Varoluşumun en derin anlamı nedir? Gölge kişiliğim ya da kabullenmekte zorlandığım veya yok saydığım özelliklerim, karmik kalıntılarım, dönüşüm potansiyelim, yaşam görevlerim ve bu görevlere giden yolda karşılaşacağım zorluklar ve kolaylıklar, sahip olduklarımın ya da olamadıklarımın değeri ve anlamı nelerdir?

Yaşamın güçlü meydan okumalarına nasıl cevap vermeliyim?  

Gibi sorularınızın cevabı için….

zodyaktasarımk51.png

Astroloji ile ilgili zaman zaman düzenlenen söyleşilerle, özellikle ezoterik astrolojinin tanıtılması ve bu kadim bilim hakkındaki yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Bu söyleşilere katılmak için daha önce astroloji eğitimi almış olmak gerekmez.

K-MANDALA7.png

Bir semboller dili olan astroloji, yukarının aşağıya yansımasını bize tercüme eden kadim bir öğretidir. Nedir bu semboller ve neyi temsil ediyorlar?

zodyak102-k.png

İyi bir astroloji eğitimi, evrenin sade bir ritme ve matematiğe dayanan düzenini ve bu düzen içerisinde anlam bulan sembollerin arketipsel ve ezoterik temellerini anlatır. Bu temelden kendi yaşam hikayemizi yeniden yazabilir ve başkalarına rehberlik edebiliriz.

Astroloji Kader mi? Yol Haritası mı?

7sembolimza3.jpg

Astroloji geçmişten geleceğe doğru yaşam yolumuzu belirleyen kader dayatmalarının ve özgür seçimlerimizin ortaya çıktığı kilit taşlarını bize okuyabilir.  Temel sorun: Biz bunları birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Kendimize, kaderimiz ve özgür seçimlerimize karşı makul, mesafeli ve sağduyulu bir vizyon edinebilir miyiz?

bottom of page