top of page

EĞİTİMİN TEMEL SORUNU

Bir semboller dili olan astroloji, yukarının aşağıya yansımasını bize tercüme eden kadim bir öğretidir. Nedir bu semboller ve neyi temsil ediyorlar?

 

 • Burçlar: Dünyanın etrafını bir kuşak gibi saran, ışıkların (Güneş ve Ay), gezegenlerin (Merkür gibi) ve hesapla bulunan bazı noktaların (Yükselen burç gibi) yörüngesini içine alarak, onlara bir doku ve fon oluşturan arketipsel sembollerdir. (12 adet)

 • Gezegenler, ışıklar ve astrolojik noktalar: Ben kimim, kendimi, nasıl ifade ediyorum gibi tüm kişisel ve psikolojik fonksiyonlarımızı tanımlayan sembollerdir.(12+ adet)

 • Evler: Burçların ve burçların ev sahipliği yaptığı gezegen ve ışıkların yaşam bulduğu alanlardır. (12 Adet)

 • Açılar: Gezegenlerin, ışıkların ve astrolojik noktaların birbirleriyle akıcı, gerilimli veya çatışmalı bir sonuç oluşturan bağlarıdır. (5+3=8 adet)

 

Yukarıda verilen bu sembollerin bileşimlerinden ortaya binlerce farklı kompozisyon çıkar. Bu sembollerin pozisyonları bulunduğu yerler ve birbirleriyle ilişkileri tamamen doğum tarihine, saatine ve yerine bağlı olarak değişir ve parmak izlerimiz kadar benzersiz bir resim ortaya serer. Astrolojiyi zor kılan bu kompozisyonların çokluğundan kaynaklanan farklı haritaların ezberlenebilmesinin olanaksızlığıdır.

EĞİTİMİN TEKNİĞİ

Eğer astrolojinin temel sembollerinin evrenin büyük planı içerisindeki en özlü anlamlarını kavrayabilir isek, kalanı tamamen bizim aklımıza, çalışma disiplinimize bağlıdır. Burada zor olan ve uzun süren burçların gerçek varoluşsal anlamını kavrayabilmektir, kalan her şey onun üzerinden şekillenir. Burçların bu anlamları doğru yerden yapılacak sıkı bir okumayla da desteklenerek yerli yerine oturabilir. Burada kişinin, tutkulu merakı, öğrenmeye içten bir şekilde gönüllü olması, disiplinli, çalışkan ve zihinsel olarak esnek olması da etkilidir.  Astrolojik sembolleri yorumlarken, neden sonuç ilişkisi kurma becerisine sahip olan kişiler hiç ezber yapmadan rahatlıkla yorum aşamasına geçebilirler. Aksi takdirde yıllarca sürecek bir eğitim alınması gerekir. Tabi şunu gözden kaçırmamak da lazım sağlam bir yorum tamamen bizim alt yapımıza bağlıdır. Çünkü astroloji varoluşu ve varoluş içindeki insanı temel alan çok kapsamlı bir öğretidir. Felsefeye, psikolojiye ve kişinin yürümek istediği yol eğer spiritüellik ise ruhsal bilgiye sahip olan kişilerin astrolojik yorumları çok daha zengin ve anlamlı olacaktır.

Kısacası, İşin özü yukarıdaki dört parametrenin farklı kompozisyonlarının oluşturduğu neden sonuç ilişkisini ortaya çıkarmaktır. İşte bu tekniği;

 

 • Doğduğumuz andaki gökyüzündeki burç-gezegen kombinasyonunu gösteren bir fotoğraf olarak tanımlayabileceğimiz ve kişiliğimizi tüm yönleri ile ortaya seren Natal haritalarımızın yorumunda,

 • Yaşamın farklı anlarında, doğum anımızdaki pozisyona göre gökyüzünde çok farklı yerlere gelen burç-gezegen kombinasyonlarına bakarak, öngörüde bulunmak amacıyla kullandığımız transit ve progress haritalarımızın yorumunda,

 • Başkaları ile ilişkilerimizi ve ortak sinerjimizi görmeyi amaçlayan sinastri ve composite haritaların yorumunda kullanırız.

Bu üçünün dışında, çok farklı amaçlar için de astrolojik harita çıkarılabilir. Ancak bu üç başlık çok temeldir ve yaygın kullanılır. Bu üç başlıktan birincisini, yani NATAL harita yorumlarını yapabilen herkes, bir takım kolay kavranan teknik bilgileri edinerek diğerlerini de rahatlıkla yapar.  Çünkü günümüz teknolojisinin astrolojiye getirdiği en büyük kolaylık, uzun ve yoğun matematiksel hesaplarla harita oluşturma yükünden astrologları kurtarmasıdır.

Yeni başlayanlar için astroloji eğitiminin başlıkları ve süresi aşağıda verilmiştir.

EĞİTİM PROGRAMI

 

BİRİNCİ AŞAMA: TEMEL ASTROLOJİ EĞİTİMİ (Toplam 54 ders, her ders 45 dakika)

 

 • ZODYAĞIN DOĞUŞU (3 ders)

  • Terminoloji ve temel astrolojik kavramlar

  • Astroloji bize ne söyleyebilir?

  • Kollektif bilinç dışı ve arketipler

  • Elementler ve varoluşun dört planı

  • Elementleri harekete geçiren nitelikler

  • Cinsiyetler

  • Burçların doğuşu

 • BURÇLAR: ZODYAK DOKUSUNUN ANLAMI  ( 6 ders)

  • Astrolojik düzenin dinamik yapısı: Burçların dönüşüm temaları ve gelişimsel hedefleri,

  • Bir biriyle üçgen açı yapan burçlar: Elementlerin Zodyak döngüsü

   • Ateş burçları

   • Toprak burçları

   • Hava burçları

   • Su burçları

  • Karşıt burçlar ve düalizm: Kozmik bilinç

  • Tez-anti tez olarak burçların düzeni: Büyüme ve gelişme

  • Burçların anahtar kelimeleri

 • GEZEGENLER, IŞIKLAR VE ÖNEMLİ NOKTALAR (33 ders)

  • Gezegenlerin temsil ettikleri fonksiyonlar (2 ders)

  • Güneş burçlarda: Kendini Gerçekleştirme (6) ders)

  • Ay burçlarda: İçimizdeki çocuk (3 ders)

  • Merkür, Venüs, Mars burçlarda (6 ders)

  • Jüpiter burçlarda: Anlam arayışımız (2 ders)

  • Satürn ve Ay düğümleri ekseni: Kaderimizin anahtarları (4) ders)

  • Jenerasyon gezegenleri: Evrensel dönüşüm prensipleri (2 ders)

  • Yükselen Burçlar: Doğum haritasının dışa vurumu (6 ders)

  • Gezegenler, Işıklar ve Astrolojik noktaların benzerlikleri ve ayırd edici prensipler (2 ders)

 • AÇILAR (6 ders)

  • Astrolojide açı ve orb kavramları (1 ders)

  • Açı çeşitleri ( 2 ders)

  • Açı kalıpları ve fokal gezegenler (2 ders)

  • Açıların yorumlarda kullanışı (2 ders)

 • EVLER (6 saat)

  • Evlerin anlamları (1 ders)

  • Ev burç ilişkileri (2 ders)

  • Gezegenler ve ışıklar evlerde (2 ders)

  • Kıstırılmış evler (1 ders)

Astrolojinin temel eğitiminin öğretmenden öğrenciye 54 derslik bir bilgi aktarımıyla bitirilmesi imkansızdır. Kişinin mutlaka temel okumaları yapması, belli bir astrolojik bakış açısı yakalatmayı hedefleyen ödevlere yoğunlaşması ve ciddi, disiplinli bir çalışma yürütmesi gerekir. Ancak bu durumda istenen sonuç alınabilir ve harita yorumlarına geçilebilir.

İKİNCİ AŞAMA: HARİTA YORUMLAMA (Toplam 12 oturum, her oturum 2.5 saat)

 • YORUMLAMA TEKNİKLERİ (2 oturum): Yorumlama teknikleri anlatılır ve kişiye kendi tekniğini yaratması için destek çalışması yapılır. Harita yorumlarına natal haritalarla başlanır.

 • ÖRNEK HARİTA YORUMLARI (5 oturum) : Üç farklı harita öğrenci ile birlikte yorumlanır ve her birinin ayrı ayrı raporu hazırlanır.

 • NATAL HARİTA YORUMLARI İÇİN SÜPERVİZÖRLÜK (5 oturum) :  Kişinin en az 10 natal haritayı yorumlaması ve her harita için en az 3 sayfalık rapor hazırlaması, sonuçları

Astroloji Kaderimizi Okuyabilir mi?

Yoksa Fırsat Zamanlarını mı Söyler!

“Evrende her şey olması gereken zamanda, olması gerektiği gibi olur.” Ama tüm gereklilikler yani ihtiyaçlarımız, bizim bilinçli veya bilinçsiz seçimlerimizle belirlenir. Eğer ihtiyaç olarak yaşama güvenmeyi ve yaşamı sevmeyi seçersek kalbimizi herkese açabilir, sevgi dolu bir benlikle kendimizi ifade eder ve seçimlerimizi yaparız. Ama ihtiyaç olarak bilinçaltımızdaki korku dolu kayıtlardan yükselen, yaşama güvenemeyen egomuzu seçersek, ruhun gerçek ihtiyaçları yerine, bize dayatılan değerlerin ardından gider, herkesle yarışır, herkese üstünlük sağlamaya çalışır, güç ve otorite peşinde koşarız. Tabi ki bunları elde etsek bile bir gün mutlaka bir başkası elimizden alır. Dolayısıyla ister bilinçli, isterse de bilinçsiz olsun “şimdiki” seçimlerimizle geleceğimizi belirleriz. Ya farkındalık geliştirip özgür seçimlerimizle kaderimizi elimizde tutarız, ya da bilinçaltımızın bizi itelediği yere doğru sürükleniriz.

Astrolojide, kader diye algıladığımız şey, doğumda yanımızda getirdiğimiz, bilinçaltı kayıtlarımızdan ve genlerimizden temellenen karakter özelliklerimizdir. Bu doğduğumuz yer ve saate göre, gökyüzündeki gezegen ve ışıkların pozisyonlarından çıkarılan doğum haritalarımızdan (natal haritalardan) okunur. Ama gökyüzü durmaz. Gezegenler ve ışıklar gökyüzünde sürekli devinirler (transit haritalarımız) ve onlar hareket ettikçe yani zaman ilerledikçe, bizim doğduğumuz anda çıkarılan haritalarımızın önemli noktaları etkilenir. Bu etkiler bize FIRSAT ZAMANLARI, yol ayrımları veya dönüşüm potansiyeli ya da KADER olarak yansır. İşte bundan sonrası tamamen bizim bilinçli ya da bilinçsiz seçimlerimize bağlıdır. Kendi bilinçaltımızın kuklası olarak yaşamımızı sürdürür, bilinçaltımızın bizi itelediği yoldan gidersek, astrolojiden başımıza neler geleceğini yani kaderimizi okuyabiliriz. Astroloji farkındalığı düşük, özgür iradesini kullanamayanlar için bir fal gibi kullanılabilir. Çünkü bilinçaltımızdan yaşama kaderimiz gibi yansıyan seçimlerimizi tahmin edebilir. Ama bu merakımızı gidermek dışında bizim hiçbir işimize yaramaz.

Aslında astroloji, bizim için çok daha değerli şeyler söyler ve bizim bilinçaltı kayıtlarımızı anlatır. Yani karekterimiz ve kim olduğumuz konusunda farkındalığımızı geliştirmemize yardımcı olur. Esasen astroloji değişen gökyüzü sayesinde önümüze çıkacak fırsat zamanlarını ve bu zamanların içinde kodlanan dönüşüm temalarını gösterir. Eğer özgür irade sahibiysek seçimlerimizi dönüşüm için yapar, böylece yaşam sahnesinde oyunun iplerini elinde tutan bir kuklacı olarak, kaderimiz üzerinde söz sahibi oluruz. Aksi taktirde, bilinçaltımızın bizi kader diye algıladığımız seçimlere doğru iteler. Bu durumda astrolojide bir falmış gibi algılanır.

Nalan YILDIRIM

bottom of page