top of page

Astroloji Danışmanlığı

1-Kişilik analizi: Kişilik analizi: Doğum haritalarımızda kim olduğumuza dair tüm bilgiler şifrelenmiştir. Psikolojik astroloji teknikleri kullanılarak bu sorunun cevabı tüm bileşenleri ile ortaya serilir. Kişiliği oluşturan temel değerler, potansiyel yetenekler, davranışların altında yatan duygular, maskelerimiz, yaşamdaki dönüm noktaları, ilişki, para, kariyer gibi temel konularla ilgili bilgiler verilir. 

"

"

"

Neden bazılarımız rengarenk çiçeklerle dolu bir bahçede yaşıyorken bile  kendilerini bir ayrık otu gibi hissederler? Ayrıca neden sayıları çok daha az da olsa  bazılarımız kendini bu bahçeye  ait ve bu bahçenin ayrılmaz bir parçası gibi hissedip, yaşamın doğal akışı içinde çiçek dalgalarıyla sörf yapar?  Bu soruların cevabını, İçimizdeki Gökyüzü kitabinda Steven Forrest şöyle açıklıyor. “…önemli olan dünyayı ve kendimizi dolaysız olarak deneyimleyemediğimizi bilmemizdir. Biz bu dünyayı ve kendimizi  sadece ve sadece  bilgi ve anlayış kanalıyla deneyimleyebildiğimizin farkına varmalıyız.  Dünyayı algılama, beynimizin kıvrımları yani kafamızın içinde oluşan elektrokimyasal bir fenomendir. “  Sonuç olarak da, bu varoluş içindeki  “ben”i, varoluşun diğer unsurlarından farklı olarak,  kendimizce nasıl algılayıp,  nasıl tanımlıyorsak işte o bizim egomuz oluyor. Bu algı ve tanımın tamamen kişiye özgü yapısı benzersiz bir oluşu  ortaya çıkarıyor.  Genlerimizden, özgür seçimlerimizden, deneyimlerimizden, kendimize özgü biyokimyasal yapımızdan veya kollektif bilinç dışının yansımasından kaynaklanan, parmak izlerimiz kadar özel ve benzersiz kişilik yapımızın tüm ayrıntılarına en kolay yoldan ulaşmanın  en pratik yollarından biri ise astrolojidir.

 

2-Geleceğe yönelik öngörüm: Yaşam döngüleri, fırsat zamanları, zorlu dönemler ve konuları belirlenir.

"

Ne yazık ki günümüzde astrolojinin bir fal gibi kullanılmasının onun değerini nasıl yerden yere vurduğunu üzüntüyle izliyoruz.  Bu astrolojiye çağlar boyunca yapılmış çok büyük bir haksızlık ve hala bir umut sömürüsü olarak kullanılması ise çok yazık.  Astroloji belli ilkeler göz önüne alınarak bir öngörüm tekniği olarak kullanılabilir. Bize geleceğe yönelik fırsatlarımızın neler olabileceğini,  olumsuz dönemlerimizi ve bu olumsuzluklara karşı kendimizi nasıl koruyabileceğimizi de söyler. Ancak, astrolojinin bize geleceğe yönelik olarak verebileceği en değerli bilgi dönüşüm zamanlarımız ve dönüşüm enerjilerine hangi dönemlerde daha açık olabileceğimizdir. Tabi ki, bunun yanında göz önüne alınması gereken çok önemli bir olgu var.  Bilinç ve farkındalık durumumuzun her zaman belli olaylar karşısında oluşabilecek seçim ve sonuçları etkiler. Bu unsurlar, aynı doğum haritasına sahip olsak da, aynı yolda yürüsek de, bizlere farklı bir yürüyüş şekli ve hız getirmekte, haritalarımızda var olan karşıtlıklardan birini ya da diğerini daha güçlü ifade eden seçimlere yönelmemiz ise, bazen ana yoldan ayrılıp tali yollara sapmamıza neden olmaktadır. Bizleri parmak izlerimiz kadar benzersiz yapan yalnızca doğum haritalarımız değil, doğum haritalarımızda var olan potansiyellerimizi ve seçeneklerimizi nasıl kullandığımızı belirleyen bilinçli ya da bilinçsiz seçimlerimizdir.  Evren bize bir kader ya da alın yazısı dayatmaz.  Evren bize varoluş nedenlerimizi söyler ve bu nedenlere vereceğimiz cevapları oluşturmamız için ihtiyacımız olan kaynakları verir. Bu kaynakları kavramak, geliştirmek ve bizi evrenle bir arada mutluluğa götürecek yola aktarmak, bilgimiz, farkındalığımız ve seçimlerimize bağlıdır.

3-Karma analizi: Doğum haritalarımızda, yaşamda en çok zorlandığımız ve farkındalık geliştirilmesi gereken konular, bu konuların altında yatan karmik nedenler, doğumda yanımızda getirdiğimiz karmik kalıntılar, bunlarla baş edebilmek için geliştirilmesi gereken yeni bilinç durumu,  bu yaşamdaki görevler, bu yaşamda öğrenilmesi ve dönüştürülmesi gereken enerjiler, varoluş nedenimiz ve bu nedene dayanarak evrene vermemiz gereken en özlü cevaplar zaten şifrelenmiştir.  Karma astroloji teknikleri kullanılarak bu şifreler çözülür ve yorumlanır. Karma astroloji gerçek bir yol haritasıdır. En temel amacı ise kaderimize yönelik güçlü bir farkındalığın aracı olmasıdır. Kendimize ve kaderimize makul bir mesafeden bakabilmeyi ve yaşam sahnesinde seyirci değil, ne yaptığının farkında olan bir oyuncu olmamızı sağlar.  

Karma, en özlü anlamıyla “ektiğini biçmektir”. Edimlerimizin bir sonucu olarak çevremizde oluşturduğumuz  etkinin, bize tepki olarak geri dönmesinden başka bir şey değildir. Hepimiz, eylemlerimizin ve seçimlerimizin doğrduğu bu sonuçların hoşumuza gidiyorsa kendimizden, hoşumuza gitmiyorsa çevremizden ya da kaderden kaynaklandığına inanmaya eğilimliyiz. Tabi ki farkındalık düzeyimizin derecesi, bu ayrımı daha suptilleştirebilir. Yine de bu kavrayış, hem alt doğamızın hem de evrenin büyük planı içerisindeki varoluş amacımızın gerçek anlamını ne kadar idrak edebildiğimizle orantılıdır. Bu nedenle karma astroloji bir yandan, doğunun karma felsefesinden beslense de, diğer yandan gerçek doğamızda vücut bulan hallerimizi kavrayabilmemiz açısından psikolojik astroloji ile de çok yakından ilgilidir. Esasen varoluşumuzun evrenden aldığı bir nedeni vardır ve bizim de evrene vereceğimiz anlamlı bir cevabımız olmalıdır. Bu nedeni kavramak, mutlaka kendimizi bilmekle başlayacaktır. İşte bu kendimizi bilmenin anahtarları doğum haritalarımızda şifrelenmiş ve psikolojik astroloji teknikleri ile çözülebiliyor ise de, bu anahtarları kullanarak nereye doğru büyüyüp gelişmeliyiz sorusunun cevabı da karma astrolojide saklıdır.

"

"

bottom of page