top of page

Astroloji Söyleşileri

Söyleşileri astroloji ile ilgili yanlış inançları kırmak ve kadim astrolojinin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla genel olarak ayda bir kez, AyÇarpması Astroloji Okulu  tarafından ücretsiz olarak düzenlenmektedir. Duyuruları sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır.

bottom of page