top of page

Astrolojiyi öğrenmenin zor olduğuna yönelik bir ön yargı vardır. Astroloji korkulduğu gibi kompleks bir sistem içermez. Astroloji göklerin dilidir ve bu dil üç temel bileşenden oluşur.

Bunlar;

1) Basit ve sade matematik bir düzen,

2) Belli anahtar kelimelerle veya temel arketiplerle özdeşleştirilen semboller, VE

3) Bu düzen içerisindeki sembollerin dillendirilmesi için gerekli metaforlar veya benzetmelerdir.

 

Esasen astrolojinin matematik düzeni, sembolleri ve sembollerin anahtar kelimeleri binlerce yıldır aynıdır. Yani, kadim astrolojinin ezoterik temellerini oluşturan yukarıdaki ilk iki madde çağımıza kadar hiç değişmeden gelmiştir. Günümüzdeki tüm astrolojik ekoller küçük farklılıklarla da olsa aynı düzeni ve sembolleri yani aynı ezoterik temeli kullanır. Tarihsel olarak değişen astroloji değil, yukarıdaki üçüncü maddeye yüklediğimiz içeriklerdir. Değişen astrolojinin anahtar kelimelerine bizim yüklediğimiz anlamlardır. Çünkü, bu sembolleri ifade edebilmek için kullandığımız metaforları bizim yaşam vizyonumuz, kültürel yapımız, ruhsal bakış açımız (:varoluşumuza yüklediğimiz anlam veya inançlarımız) belirler. Dolayısıyla, farklılıklar da farklı astrolojik ekolleri doğurur.

 

Sonuç olarak zor olan ezoterik astrolojinin sembollerini ve sade matematiksel düzenini öğrenmek değil, zor olan olan yaşamı bütünüyle kavramaktır. Kendi hikayelerimizi anlamak, anlamlandırmak ve gerekiyorsa yeniden yazmaktır. Kendimize ve ilişkilerimize psikolojik yaklaşımımızı çözmek, geliştirmek ve yeniden tanımlamaktır. Varoluş anlayışımızı ve felsefemiz oluşturmaktır. Zor olan budur.

Astrolojinin dinamik yapısını öğrenmek, kendi kısıtlı alfabemiz yerine, göklerin alfabesini yani evrenin dilini öğrenmek demektir. Bu alfabenin sembollerinin içeriğini bizim yaşam vizyonumuz zenginleştirir ve yaşama daha üst bir pencereden bakmamızı sağlar.

Nalan YILDIRIM

bottom of page