top of page

Atölyeler

Özellikle kapsamlı eğitim için yeterli zamanı ve kaynağı olmayan astroloji meraklıları için oluşturulan bir günlük programlardır.

Astroloji yüzyıllardır her toplumun odak noktası olarak günümüze kadar gelebilmeyi başarmış, ender ezoterik bilgilerden biridir. Ama bu haliyle de en çok bilgi kirliliğine ve yanlış anlaşılmaya sebep olan konuların başında da gelmektedir. Özünde astroloji ezoterik, sembolik ve metaforik bir dildir ve ne yazık ki bu dilin ürettiği kelimelere, biz kendi ihtiyaçlarımız ve vizyonumuz ile içinde yaşadığımız çağın değerleri tarafından sınırlanan anlamları yükleyebiliyoruz. Astroloji eğitimlerinin aşırı derecede çoğaldığı bu yıllarda neredeyse her taraf astrologla doldu taştı. Dört bir yandan astrolojik yorumlar geliyor. Merkür gerilemede amaliyat olma!...Akrepler için çok şanslı bir yıl!.....Boğalar ilişkilere dikkat!.... gibi, gibi. Oysa ki magazin astrolojisinin bu yorumları geneldir ve çoğu zaman bizim için geçerli olmayabilir. Çünkü hepimizin doğum haritası kendimize özel olduğu gibi, değişen gökyüzünün bizim doğum haritamıza yansıması da bize özel olacaktır. Üstelik gökyüzündeki her etkili enerji bize daima karşılıklı iki kapı açar. Bu kapıların ilki bilinç altımızdaki kodların bizi itelediği kapı, diğeri ise kendini bilmenin getirdiği olgunlukla ve farkındalıkla seçtiğimiz kapıdır.

Atölye.png

Atölye-1: Astroloji Künyelerimiz:  

Değişen gökyüzünün yarattığı fırsatların yada zorlukların bize nasıl yansıtacağını anlamak ve magazin basının, bazen hayal kırıklıklarına neden olan iyimser yorumlarından, bazen de kötümser söylemlerin yarattığı olumsuz şablonlardan etkilenmemek için, özellikle astroloji basını takip eden kişilerin kendi astrolojik künyelerini bilmeleri gerekir.

Yani kendi doğum haritamızın en temel ve baskın özellikleri ile önemli ve kritik derecelerini öğrenirsek, astroloji olaylarını anlamlı bir şekilde izlemek kolaylaşır. Bu atölyenin en temel amacı da budur.

İÇERİK:

  • Astrolojinin ezoterik ve sembolik dilinin prensipleri

  • Doğum haritası oluşturmak,

  • Astrolojik sembollerin anahtar kelimeleri,

  • Kendi doğum haritamızı tanımak ve her katılımcının astrolojik künyesini çıkarmak

  • Astrolojik künyenin nasıl kullanılacağını anlamak

Program toplam 8 saat ve bir tam gün sürer. Atölye sonunda gerekli dokümanlar tüm katılımcılara ücretsiz olarak verilecektir.

modelçocukkız1.png

Atölye-2:  Güneş, Yükselen ve Ay Burçlarımızın Yorumlanması:  

Doğum haritalarının internet üzerinden, hangi siteden ve nasıl oluşturulacağını öğrenerek, astrolojik yorumların en önemli bölümünü oluşturan ilk üçlüyü; Güneş, Yükselen ve Ay burçlarımızı belirlemeyi ve sentezlemeyi öğreten bir çalışmadır. Bu atölyeden sonra istediğiniz herkesin doğum haritasını çıkarabilir ve elementleri ile birlikte Güneş, Ay ve Yükselen burçlarını yorumlayabilir, astroljinin nasıl işlediğini ve astrolojik basını nasıl takip edebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

İÇERİK:

  • Astroloji nedir?/ne değildir, Astroloji nasıl çalışır? Neyi, nasıl bilir?

  • Astrolojinin ezoterik ve sembolik dilinin prensipleri nelerdir?

  • Doğum haritası nasıl çıkarılır?

  • Astrolojik sembollerin anahtar kelimeleri nelerdir?

  • Güneş, Ay ve Yükselen burçlar nasıl belirlenir? Nasıl yorumlanır?

Gibi sorularınızın cevabını bu çalışma boyunca alırsınız ve bu bilgiler ile doğum haritalarının kaba yorumlarını yapabilirsiniz.

Program toplam 8 saat ve bir tam gün sürer. Atölye sonunda gerekli dökümanlar tüm katılımcılara ücretsiz olarak verilecektir.

Eğitim.jpg
bottom of page