top of page
2_edited.jpg

Astroloji Danışmanlığı

1. Kişilik Analizi 

Doğum haritalarımızda kim olduğumuza dair tüm bilgiler şifrelenmiştir. Psikolojik astroloji teknikleri kullanılarak bu sorunun cevabı tüm bileşenleri ile ortaya serilir. Kişiliği oluşturan temel değerler, potansiyel yetenekler, davranışların altında yatan duygular, maskelerimiz, yaşamdaki dönüm noktaları, ilişki, para, kariyer gibi temel konularla ilgili bilgiler verilir. 

Neden bazılarımız rengarenk çiçeklerle dolu bir bahçede yaşıyorken bile  kendilerini bir ayrık otu gibi hissederler? Ayrıca neden sayıları çok daha az da olsa  bazılarımız kendini bu bahçeye  ait ve bu bahçenin ayrılmaz bir parçası gibi hissedip, yaşamın doğal akışı içinde çiçek dalgalarıyla sörf yapar?  Bu soruların cevabını, İçimizdeki Gökyüzü kitabinda Steven Forrest şöyle açıklıyor. “…önemli olan dünyayı ve kendimizi dolaysız olarak deneyimleyemediğimizi bilmemizdir. Biz bu dünyayı ve kendimizi  sadece ve sadece  bilgi ve anlayış kanalıyla deneyimleyebildiğimizin farkına varmalıyız.  Dünyayı algılama, beynimizin kıvrımları yani kafamızın içinde oluşan elektrokimyasal bir fenomendir. “ Sonuç olarak da, bu varoluş içindeki  “ben”i, varoluşun diğer unsurlarından farklı olarak,  kendimizce nasıl algılayıp,  nasıl tanımlıyorsak işte o bizim egomuz oluyor. Bu algı ve tanımın tamamen kişiye özgü yapısı benzersiz bir oluşu  ortaya çıkarıyor.  Genlerimizden, özgür seçimlerimizden, deneyimlerimizden, kendimize özgü biyokimyasal yapımızdan veya kollektif bilinç dışının yansımasından kaynaklanan, parmak izlerimiz kadar özel ve benzersiz kişilik yapımızın tüm ayrıntılarına en kolay yoldan ulaşmanın  en pratik yollarından biri ise astrolojidir.

2. Geleceğe Yönelik Öngörüm 

Yaşam döngüleri, fırsat zamanları, zorlu dönemler ve konuları belirlenir. 

Ne yazık ki günümüzde astrolojinin bir fal gibi kullanılmasının onun değerini nasıl yerden yere vurduğunu üzüntüyle izliyoruz. Bu, astrolojiye çağlar boyunca yapılmış en büyük bir haksızlık ve hâlâ bir umut sömürüsü olarak kullanılması çok yazık. Ebette astroloji belli ilkeler göz önüne alınarak bir öngörüm tekniği olarak kullanılabilir: Bize geleceğe yönelik fırsatlarımızın neler olabileceğini, önümüzdeki zorlu dönemleri ve karşımıza çıkacak olumsuzluklara karşı kendimizi nasıl koruyabileceğimizi de söyler. Ancak astrolojinin bize geleceğe yönelik olarak verebileceği en değerli bilgi dönüşüm zamanlarımız ve dönüşüm enerjilerine hangi dönemlerde daha açık olabileceğimizdir. Tabii ki, bunun yanında göz önüne alınması gereken çok önemli bir olgu daha var: Bilinç ve farkındalık durumumuz her zaman belli olaylar karşısında oluşabilecek seçim ve sonuçları etkiler. Bu olgu ise, aynı doğum haritasına sahip olsak da, aynı yolda yürüsek de, bizlere farklı bir yürüyüş şekli ve hız getirmekte, haritalarımızda var olan karşıtlıklardan birini ya da diğerini daha güçlü ifade eden seçimlere yönelmemiz ise, bazen ana yoldan ayrılıp tali yollara sapmamıza neden olmaktadır. Bizleri parmak izlerimiz kadar benzersiz yapan yalnızca doğum haritalarımız değil, doğum haritalarımızda var olan potansiyellerimizi ve seçeneklerimizi nasıl kullandığımızı belirleyen bilinçli ya da bilinçsiz seçimlerimizdir. Evren bize bir kader ya da alın yazısı dayatmaz. Evren bize varoluş nedenlerimizi söyler ve bu nedenlere vereceğimiz cevapları oluşturmamız için ihtiyacımız olan kaynakları verir. Bu kaynakları kavramak, geliştirmek ve bizi evrenle bir arada mutluluğa götürecek yola aktarmak, bilgimiz, farkındalığımız ve seçimlerimize bağlıdır.

2_edited.jpg

3. Karma Analizi 

Doğum haritalarımızda yaşamda en çok zorlandığımız ve farkındalık geliştirmemiz gereken konular, bu konuların altında yatan karmik nedenler, doğumda yanımızda getirdiğimiz karmik kalıntılar, bunlarla baş edebilmek için geliştirmemiz gereken yeni bilinç durumu, bu yaşamdaki görevlerimiz, öğrenmemiz ve dönüştürmemiz gereken enerjiler, varoluş nedenimiz ve bu nedene dayanarak evrene vermemiz gereken en özlü cevaplar zaten şifrelenmiştir. Karma astroloji teknikleri kullanılarak bu şifreler çözülür ve yorumlanır. Karma astroloji gerçek bir yol haritasıdır. Kaderimize yönelik güçlü bir farkındalığın en temel aracıdır. Bu sayede kendimize ve kaderimize makul bir mesafeden bakabilmeyi ve yaşam sahnesinde seyirci değil, ne yaptığının farkında olan oyuncular olmamızı sağlar.   

Karma en özlü anlamıyla “ektiğini biçmektir.” Edimlerimizin bir sonucu olarak çevremizde oluşturduğumuz etkinin bize tepki olarak geri dönmesinden başka bir şey değildir. Hepimiz eylemlerimizin ve seçimlerimizin doğurduğu bu sonuçların hoşumuza gidiyorsa kendimizden, hoşumuza gitmiyorsa çevremizden ya da kaderden kaynaklandığına inanmaya eğilimliyizdir. Tabii ki farkındalık düzeyimizin derecesi, bu ayrımı daha süptilleştirebilir. Yine de bu kavrayış hem alt doğamızın hem de evrenin büyük planı içerisindeki varoluş amacımızın gerçek anlamını ne kadar idrak edebildiğimizle doğru orantılıdır. Bu nedenle karma astroloji bir yandan Doğu'nun karma felsefesinden beslense de diğer yandan gerçek doğamızda vücut bulan hâllerimizi kavrayabilmemiz açısından psikolojik astroloji ile de çok yakından ilgilidir. Esasen varoluşumuzun evrenden aldığı bir nedeni vardır ve bizim de evrene vereceğimiz anlamlı bir cevabımız olmalıdır. Bu nedeni kavramak, mutlaka kendimizi bilmekle başlayacaktır. İşte bu kendimizi bilmenin anahtarları doğum haritalarımızda şifrelenmiş ve psikolojik astroloji teknikleri ile çözülebiliyor ise de, bu anahtarları kullanarak nereye doğru büyüyüp gelişmeliyiz sorusunun cevabı karma astrolojide saklıdır.

Farkındalık Danışmanlığı

Tüm yönlerimiz ile kim olduğumuzu gerçekten bilmek ancak ve ancak, kendimize dışarıdan bakabilmekle, olgun, sağduyulu ve mesafeli bir duruşla kendimizi seyredebilmekle mümkündür. Bu çoğu zaman ömür boyu süren bir yolculuktur. Hepimizin en temel sorusu “Bu dünyada ne arıyorum?” sorusudur. Hepimizin zihni "Neden böyle bir kadere doğdum?", "Sonlu ve kısıtlı olan bu yaşamın sınırlarını nasıl içselleştirebilirim?", "Bu sınırlar içinde yaşayan 'ben'in sosyal hayatın dayattığı ego oyunlarından, yalnız ve aidiyetsiz kalma ya da ölüm gibi temel korkularından yükselen acılarıyla nasıl baş edebilirim?", "Ve ruhumla nasıl uyumlanabilirim?" gibi varoluşsal sorularla doludur.

Farkındalık danışmanlığı ile birlikte bu soruların size özel cevaplarını arıyoruz.

1- Zihnin kozmolojisini tanıyoruz. Zihnimiz nasıl çalışır? Farkındalık ve farkındalığın farkındalığı nedir? Kendi kendimizin şahidi olabilir miyiz? Kendimize dışarıdan bakabilmek için zihni nasıl kullanabiliriz? Bu ve benzeri sorulara yanıt arıyoruz. 

2- Meditasyon, hipnotik teknikler ve EFT aracılığı ile en temel sorularınız ve sorunlarınızla bunların altında yatan kişisel ve ruhsal nedenleri arıyoruz.

3- Astrolojik doğum haritanızı, psikolojik ve ruhsal açıdan yorumluyor ve varoluşunuza yönelik en zorlu alanları, öğrenilmesi gereken dersleri, yaşamda karşımıza çıkan fırsatları nasıl anlamlandırabileceğinizi tartışıyoruz.

Kişisel farkındalık, duygularımızın, düşüncelerimizin ve eylemlerimizin tarafsız bir şekilde ayırdında olmak demektir. Kendimizle ilgili doğru bilgiye ulaşmak, yeteneklerimizin, yeteneksizliklerimizin ve kaynaklarımızın sınırlarını bilmek demektir. Bu sınırları doğru bilirsek eğer gerçek olmayan beklentilerden oluşan hayal kırıklıkları ile karşılaşmaz ve suçluluk duygusundan muzdarip olmayız. Kişisel farkındalık aynı zamanda çevremize, ilişkilerimize ve olaylara da dışarıdan, tarafsız ve tüm olasılıkları görebilen bir akıl aracılığı ile bakmak demektir. Çevremizi doğru gözlemleyip tarafsız algılamak da çok önemlidir. Ne kadar tarafsız bakabilme yeteneğimiz varsa o oranda daha az önyargı oluştururuz.

Farkındalık nesnel öğrenme, anlama yani bilme haliyle başlayıp, sübjektif hallerimize ve duygularımıza kendimizin dışına çıkıp, yine kendimizi tarafsız bir bakış açısıyla gözlemleyebilme yeneteğine kadar ilerleyebilir. Farkındalık “bilme” ile başlasa bile kendine, kendinden özgür olarak bakabilen “şahit” ile derinleşebilir.

bottom of page