top of page

Farkındalık Danışmanlığı

Tüm yönlerimiz ile kim olduğumuzu gerçekten bilmek, ancak ve ancak, kendimize dışarıdan bakabilmekle, olgun, sağduyulu ve mesafeli bir duruşla kendimizi seyredebilmekle mümkündür.  Bu çoğu zaman, ömür boyu süren bir yolculuktur. Hepimizin en temel sorusu “bu dünyada ne aradığımız” dır.  Hepimizin zihni; "Neden böyle bir kadere doğduğumuz?"  "Sonlu ve kısıtlı olan bu yaşamın sınırlarını nasıl içselleştirebileceğimiz?" " Bu sınırlar içinde yaşayan “ben”in sosyal hayatın dayattığı ego oyunlarından, yalnız ve  aidiyetsiz kalma yada ölüm gibi temel korkularından yükselen acılarıyla nasıl baş edeceğimiz?", "Ve ruhumuzla nasıl uyumlanabileceğimiz"  gibi varoluşsal sorularla doludur.

Farkındalık danışmanlığı ile birlikte bu soruların size özel cevaplarını arıyoruz.

1-Zihnin kozmolojisini tanıyoruz; Zihnimiz nasıl çalışır? Farkındalık ve farkındalığın farkındalığı nedir?  Kendi kendimizin şahidi olabilir miyiz? Kendimize dışarıdan bakabilmek için zihni nasıl kullanabiliriz? Gibi konuları konuşuyoruz

2-Meditasyon, hipnotik teknikler ve eft aracılığı ile kendi en temel sorularınız ve sorunlarınızla bunların  altında yatan kişisel ve ruhsal nedenleri arıyoruz.

3- Astrolojik doğum haritanızı, psikolojik ve ruhsal açıdan yorumluyor ve varoluşunuza yönelik en zorlu alanları, öğrenilmesi gereken dersleri, yaşamda karşımıza çıkan fırsatları nasıl anlamlandırabileceğinizi tartışıyoruz.

Kişisel farkındalık, duygularımızın, düşüncelerimizin ve eylemlerimizin tarafsız bir şekilde ayırdında olmak demektir. Kendimizle ilgili doğru bilgiye ulaşmak, yeteneklerimizin, yeteneksizliklerimizin ve kaynaklarımızın sınırlarını bilmek demektir. Bu sınırları doğru bilirsek eğer gerçek olmayan beklentilerden oluşan hayal kırıklıkları ile karşılaşmaz ve suçluluk duygusundan muzdarip olmayız. Kişisel farkındalık aynı zamanda çevremize, ilişkilerimize ve olaylara da dışarıdan, tarafsız ve tüm olasılıkları görebilen bir akıl aracılığı ile bakmak demektir. Çevremizi doğru gözlemleyip tarafsız algılamak da çok önemlidir. Ne kadar tarafsız bakabilme yeteneğimiz varsa o oranda daha az önyargı oluştururuz

Farkındalık nesnel öğrenme, anlama yani bilme haliyle başlayıp, sübjektif hallerimize ve duygularımıza kendimizin dışına çıkıp, yine kendimizi tarafsız bir bakış açısıyla gözlemleyebilme yeneteğine kadar ilerleyebilir. Farkındalık “bilme” ile başlasa bile kendine, kendinden özgür olarak bakabilen “şahit” ile derinleşebilir.

"

"

"

bottom of page