top of page

Astroloji Eğitimi

EĞİTİMİN TEMEL SORUNU

Bir semboller dili olan astroloji, yukarının aşağıya yansımasını bize tercüme eden kadim bir öğretidir. Nedir bu semboller ve neyi temsil ediyorlar?

 

 • Burçlar: Dünyanın etrafını bir kuşak gibi saran, ışıkların (Güneş ve Ay), gezegenlerin (Merkür gibi) ve hesapla bulunan bazı noktaların (Yükselen burç gibi) yörüngesini içine alarak, onlara bir doku ve fon oluşturan arketipsel sembollerdir. (12 adet)

 • Gezegenler, ışıklar ve astrolojik noktalar: Ben kimim, kendimi, nasıl ifade ediyorum gibi tüm kişisel ve psikolojik fonksiyonlarımızı tanımlayan sembollerdir. (12+ adet)

 • Evler: Burçların ve burçların ev sahipliği yaptığı gezegen ve ışıkların yaşam bulduğu alanlardır. (12 Adet)

 • Açılar: Gezegenlerin, ışıkların ve astrolojik noktaların birbirleriyle akıcı, gerilimli veya çatışmalı bir sonuç oluşturan bağlarıdır. (5+3=8 adet)

 

Yukarıda verilen bu sembollerin bileşimlerinden ortaya binlerce farklı kompozisyon çıkar. Bu sembollerin pozisyonları bulunduğu yerler ve birbirleriyle ilişkileri tamamen doğum tarihine, saatine ve yerine bağlı olarak değişir ve parmak izlerimiz kadar benzersiz bir resim ortaya serer. Astrolojiyi zor kılan, bu kompozisyonların çokluğundan kaynaklanan farklı haritaların ezberlenebilmesinin olanaksızlığıdır.

EĞİTİMİN TEKNİĞİ

Eğer astrolojinin temel sembollerinin evrenin büyük planı içerisindeki en özlü anlamlarını kavrayabilir isek, kalanı tamamen bizim aklımıza, çalışma disiplinimize bağlıdır. Burada zor olan ve uzun süren burçların gerçek varoluşsal anlamını kavrayabilmektir, kalan her şey onun üzerinden şekillenir. Burçların bu anlamları doğru yerden yapılacak sıkı bir okumayla da desteklenerek yerli yerine oturabilir. Burada kişinin, tutkulu merakı, öğrenmeye içten bir şekilde gönüllü olması, disiplinli, çalışkan ve zihinsel olarak esnek olması da etkilidir.  Astrolojik sembolleri yorumlarken, neden sonuç ilişkisi kurma becerisine sahip olan kişiler hiç ezber yapmadan rahatlıkla yorum aşamasına geçebilirler. Aksi takdirde yıllarca sürecek bir eğitim alınması gerekir. Tabi şunu gözden kaçırmamak da lazım sağlam bir yorum tamamen bizim alt yapımıza bağlıdır. Çünkü astroloji varoluşu ve varoluş içindeki insanı temel alan çok kapsamlı bir öğretidir. Felsefeye, psikolojiye ve kişinin yürümek istediği yol eğer spiritüellik ise ruhsal bilgiye sahip olan kişilerin astrolojik yorumları çok daha zengin ve anlamlı olacaktır.

Kısacası iişin özü yukarıdaki dört parametrenin farklı kompozisyonlarının oluşturduğu neden sonuç ilişkisini ortaya çıkarmaktır. İşte bu tekniği;

 

 • Doğduğumuz andaki gökyüzündeki burç-gezegen kombinasyonunu gösteren bir fotoğraf olarak tanımlayabileceğimiz ve kişiliğimizi tüm yönleri ile ortaya seren Natal Haritalarımızın yorumunda,

 • Yaşamın farklı anlarında, doğum anımızdaki pozisyona göre gökyüzünde çok farklı yerlere gelen burç-gezegen kombinasyonlarına bakarak, öngörüde bulunmak amacıyla kullandığımız transit ve progress haritalarımızın yorumunda,

 • Başkaları ile ilişkilerimizi ve ortak sinerjimizi görmeyi amaçlayan sinastri ve composite haritaların yorumunda kullanırız.

Bu üçünün dışında, çok farklı amaçlar için de astrolojik harita çıkarılabilir. Ancak bu üç başlık çok temeldir ve yaygın kullanılır. Bu üç  başlıktan birincisini, yani NATAL harita yorumlarını yapabilen herkes, bir takım kolay kavranan teknik bilgileri edinerek diğerlerini de rahatlıkla yapar.  Çünkü günümüz teknolojisinin astrolojiye getirdiği en büyük kolaylık, uzun ve yoğun matematiksel hesaplarla harita oluşturma yükünden astrologları kurtarmasıdır.

 

Yeni başlayanlar için astroloji eğitiminin başlıkları ve süresi aşağıda verilmiştir.

EĞİTİM PROGRAMI

 

BİRİNCİ AŞAMA: TEMEL ASTROLOJİ EĞİTİMİ (Toplam 54 ders, her ders 45 dakika)

 

 • ZODYAĞIN DOĞUŞU (3 ders)

  • Terminoloji ve temel astrolojik kavramlar

  • Astroloji bize ne söyleyebilir?

  • Kollektif bilinç dışı ve arketipler

  • Elementler ve varoluşun dört planı

  • Elementleri harekete geçiren nitelikler

  • Cinsiyetler

  • Burçların doğuşu

 • BURÇLAR: ZODYAK DOKUSUNUN ANLAMI  (6 ders)

  • Astrolojik düzenin dinamik yapısı: Burçların dönüşüm temaları ve gelişimsel hedefleri,

  • Bir biriyle üçgen açı yapan burçlar: Elementlerin Zodyak döngüsü

   • Ateş burçları

   • Toprak burçları

   • Hava burçları

   • Su burçları

  • Karşıt burçlar ve düalizm: Kozmik bilinç

  • Tez-anti tez olarak burçların düzeni: Büyüme ve gelişme

  • Burçların anahtar kelimeleri

 • GEZEGENLER, IŞIKLAR VE ÖNEMLİ NOKTALAR (33 ders)

  • Gezegenlerin temsil ettikleri fonksiyonlar (2 ders)

  • Güneş burçlarda: Kendini Gerçekleştirme (6) ders)

  • Ay burçlarda: İçimizdeki çocuk (3 ders)

  • Merkür, Venüs, Mars burçlarda (6 ders)

  • Jüpiter burçlarda: Anlam arayışımız (2 ders)

  • Satürn ve Ay düğümleri ekseni: Kaderimizin anahtarları (4) ders)

  • Jenerasyon gezegenleri: Evrensel dönüşüm prensipleri (2 ders)

  • Yükselen Burçlar: Doğum haritasının dışa vurumu (6 ders)

  • Gezegenler, Işıklar ve Astrolojik noktaların benzerlikleri ve ayırd edici prensipler (2 ders)

 • AÇILAR (6 ders)

  • Astrolojide açı ve orb kavramları (1 ders)

  • Açı çeşitleri ( 2 ders)

  • Açı kalıpları ve fokal gezegenler (2 ders)

  • Açıların yorumlarda kullanışı (2 ders)

 • EVLER (6 saat)

  • Evlerin anlamları (1 ders)

  • Ev burç ilişkileri (2 ders)

  • Gezegenler ve ışıklar evlerde (2 ders)

  • Kıstırılmış evler (1 ders)

Astrolojinin temel eğitiminin öğretmenden öğrenciye 54 derslik bir bilgi aktarımıyla bitirilmesi imkansızdır. Kişinin mutlaka temel okumaları yapması, belli bir astrolojik bakış açısı yakalatmayı hedefleyen ödevlere yoğunlaşması ve ciddi, disiplinli bir çalışma yürütmesi gerekir. Ancak bu durumda istenen sonuç alınabilir ve harita yorumlarına geçilebilir.

İKİNCİ AŞAMA: HARİTA YORUMLAMA (Toplam 12 oturum, her oturum 2.5 saat)

 • YORUMLAMA TEKNİKLERİ (2 oturum): Yorumlama teknikleri anlatılır ve kişiye kendi tekniğini yaratması için destek çalışması yapılır. Harita yorumlarına natal haritalarla başlanır.

 • ÖRNEK HARİTA YORUMLARI (5 oturum) : Üç farklı harita öğrenci ile birlikte yorumlanır ve her birinin ayrı ayrı raporu hazırlanır.

 • NATAL HARİTA YORUMLARI İÇİN SÜPERVİZÖRLÜK (5 oturum) :  Kişinin en az 10 natal haritayı yorumlaması ve her harita için en az 3 sayfalık rapor hazırlaması, sonuçları eğitmeni ile tartışması şeklinde bir süpervizörlük çalışması ile eğitim sürdürülür.  Süpervizörlük çalışmasının ucu belli ölçülerde açıktır ve süresi öğrencinin yeteneği ve çalışma yoğunluğuna göre değişebilir.

 

ÜÇÜNCÜ AŞAMA : ÖNGÖRÜM TEKNİKLERİ  (Toplam 15 oturum, her oturum 2.5 saat)

TRANSİTLER (5 oturum)

 

 • Hızlı gezegen transitleri: Güneş, Ay, Merkür ve Venüs

 • Jüpiter ve Satürn döngüleri ve transitleri

 • Uranüs, Neptün ve Plüton’un transitleri

 • Transitlerin yorumlanması

 

İKİNCİL PROGRESYONLAR (5 oturum)

 

 • Progres Güneş

 • Progres Ay

 • Progres Merkür, Venüs ve Mars

 • Progres Yükselen

 

SİNASTRİ VE KOMPOZİT HARİTALAR (5 oturum)

 

 • Sinastri haritalar nedir nasıl yorumlanır

 • Sinastri harita yorumları

 • Kompozit haritalar nedir nasıl yorumlanır

 • Kompozit harita yorumlar

bottom of page