top of page

Akrep Burcu


Akrep burcu

Güneş Akrep'te

BiIinçdışı bizi bizden daha iyi biIir." (Carl Gustav Jung)


POZİTİF YANI: Akrep burcu yoğunluğun burcudur. Bu burcun insanlarının duyguları ile temasları ve aynı zamanda duygusal dayanıklılıkları çok yüksektir. Hem kendilerinin hem de çevrelerindekilerin neyi neden yaptıklarını hızla hissederler. Kendilerine ve çevrelerine yönelik farkındalıkları çok yüksektir. Son derece empatiktirler ancak hiç kimseyle empatik bir ilişki kurmak gibi bir sorunları yoktur. Çünkü varoluş amaçları duyguların akışına kapılmak değil, duyguları anlamak, bilmek, onlarla yüzleşmek ve duyguların aracı olduğu her çeşit tabudan, aldanıştan ve savunma mekanizmalarından arınmaktır. İhtiyaçları olan içsel güç ve yüksek içsel zekâ, yüzleşme cesareti ve dayanıklılık evren tarafından onlara zaten armağan edilmiştir. Kırılgan ve kaprisli olabilirler ama asla vazgeçmezler. Akrep insanının direncini kırmak, onları sarsmak ve yollarından döndürmek imkânsıza yakındır.


Duygusal güçleri ile birlikte içsel güçleri de çok yüksektir. Bunun yanı sıra her şeyden ve herkesten kuşku duyarlar ve bu nedenle asla ipleri elden bırakmazlar. Yaşama ve çevremize uyum sağlamak ve bu yolla kendimizi güvende hissetmek adına geliştirdiğimiz mekanizmaları ve kullandığımız araçları hızla fark ederler. Eğer içlerine hapsettikleri bu yoğun duygular ve güçlü antenleri sayesinde dış dünyadan aldıkları mesajlarla ne yapacaklarını bilmezlerse yaşamda huzur bulmaları mümkün değildir.


Akrep insanlarının içsel dürüstlüğü çok gelişmiştir. Cesurlardır. Yüzleşmekten, gerçekleri görmekten ve göstermekten korkmazlar. Bu nedenle çoğu zaman çevrelerindekilere itici gelseler de insanları mıknatıs gibi çeken gizemli bir duruşları vardır, cinsel cazibeleri yüksektir. İnsanları etkilemek ve onların iç dünyalarını ele geçirmek gibi içten gelen ve kontrol edemedikleri istekleri vardır. Hırslı ve tutkulu insanlardır. Bu nedenle takım çalışmalarına hiç yatkın değildirler. Sahip oldukları hırs, sezgisel akıl ve güç ile kendi işlerini kendileri yaparlar ve insanları yönetirler. Onlarla çalışmak zordur. Kibarlıktan ve uyum arayışından kaynaklı diplomatik tavırları hemen anlarlar ve manipüle edilemezler.


NEGATİF YANI: Yüzleşme çok büyük cesaret, içsel güç, irade ve dürüstlük gerektirir. Bütün bunlar sabit su enerjisinde potansiyel olarak saklıdır. Akrepler bu enerjiyi kendilerini ve çevrelerini arındırmak için kullanmazlarsa eğer, güç tutkununa dönüşürler. İçsel güçlerini insanları etkilemek, onların üzerinde kontrol sahibi olmak, saldırganlık ve cinsellik dürtülerini tatmin etmek için kullanırlar. Bu nedenle Akrep yeraltı dünyasını temsil eder. Akrepler hiçbir şey yapamazlarsa bile, duygu sömürüsü, kapris ve güçlü sezgisel zekâlarına dayandırdıkları manipülatif davranışları ile bu etkiyi oluşturup insanları elinde tutmayı başarırlar. Hırsları hem kendileri hem de çevreleri için yakıcıdır. Sonuçta kazansalar da, mutlaka kaybeden olurlar. Çünkü aradıklarını bulamamışlardır. Ne yaparsak yapalım, dürtülerin tatmininin sonu yoktur. Dürtülerimizin ve hırslarımızın tuzağına düşersek eğer, elde ettikçe daha çoğunu isteriz ve sonuç ise tam bir doyumsuzluk, hayal kırıklığı, yaşam vizyonunun kaybolması ve yıkım olarak ortaya çıkar. Acıyı, çaresizliği, güçsüzlüğü ve tatminsizliği de en derinden deneyimleyen Akrep, kaldırabileceğinden daha fazlası ile yüzleşmeye başladığında, kendini sokarak yok etmekten başka bir yolu kalmaz. Acıdan kaçıp kendisi ile yüzleşmezse eğer, duygularını bastırır ve yönünü değiştirir. Güç ve etki tutkununa dönüşür. Tüm kaynaklarını ve yeteneklerini güçlü ve etkili bir statü elde etmek için kullanır.


KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME YOLU: Yüz yüze kaldığı bu yoğun duygular, tüm gerçekleri bilen ve sezen aklı ve içini sürekli kemiren şüphe Akrep’in duygularını yatıştıracak, kendini sakinleştirecek bir yol bulmasını zorlaştırır. Kendini çok fazla tanımak, kendini az tanımaktan çok daha zordur. Kendisiyle ilgili yüzleştiği en derin gerçeklerle baş edebilmek ciddi bir yaşam vizyonu, kendisine ve çevresine yönelik hoşgörü ve şefkat gerektirir. Akrep insanının her şeyden önce yaşama bir adım geri çıkarak bakmaya, şüphesini sağlıklı bir seviyeye indirmeye, gördüğü her şeyin insan olmanın bir gereği olduğunu anlamaya ve sahip olduğu içsel vizyonu kendini ve insanları yargılamak için değil de gelişmek, büyümek ve olgunlaşmak için içten bir şekilde çevresindekilerle paylaşmaya ihtiyacı vardır. İnsanların farklı güvenlik arayışlarından kaynaklanan farklı ihtiyaçları olduğunu görmesi, duyusal hazların yaşama bağlanmak, yaşamdan zevk almak için gerekli olduğunu, sosyal kurumların ve maddi bağların insanoğlunun yaşamının sürekliliğini sağlayan bir araç olduğunu anlamalıdır. Ancak bu şekilde insan olmanın her hâliyle sevilebilir ve kabullenilebilir olduğunu görüp yaşama karşı güven geliştirebilir.

 

Ay Akrep'te

Ay Akrep kişisinin duyguları, dürtüleri ve alt doğası ile müthiş bir bağı vardır. Son derece güçlü bir duygusal algı söz konusudur. Davranışlara neden olan ve altta yatan mekanizmaları ve argümanları çok hızlı anlar. Bu hem kendi alt doğası hem de insanların davranışlarına neden olan güdüler ve niyetler için de geçerlidir. Ay Akrep kişilerine nazik davranarak ya da onları manipüle ederek onların üzerinde herhangi bir etki oluşturamazsınız. Onları etkilemek için mutlaka doğrudan, açık ve kalpten davranmalısınız. Çünkü dolayı yolları kullanmanın ve çevreyi manipüle etmenin ne demek olduğunu çok iyi bilirler. İçten olmayan her şeyi anında sezerler. Onlara onların silahları ile yaklaşmak asla sonuç vermez.Tüm sabit nitelikli burçlar gibi sabır, dayanıklılık, inat ve savunma onlar için de geçerlidir. Üstelik misliyle, çünkü onlar suyun potansiyel enerjisiyle donatılmışlardır.


Yıkılmaz bir içsel güce ve isteseler bile durduramayacakları, içten gelen bir etkili olma arzusuna sahiptirler. Vazgeçmek de yeniden başlamak da onlar için sorun değildir. Yeter ki mevcut durumun işe yaramadığını ve istedikleri etkiyi oluşturamayacaklarına inansınlar. Her şeye sıfırdan tekrar tekrar başlama cesaretine, işlerine yaramayan her şeyi yaşamlarının dışına kolayca atma gücüne sahiptirler. Yıkılmaz içsel güçleri sayesinde yıkmak ve yeniden yapmaktan korkmazlar. Ay Akrep'in temel problemi hevesle yeni başlangıçlar aramak değil, kendi etkisini pekiştirecek yeni alternatifler üretmektir. Başlangıçlar onlar için zorunluluk değil, tam tersine yenilenme anlamına gelir. Kendi içlerinden yakaladıkları dürtülerden yola çıkarak insanların özde ne kadar kaypak olabileceklerini, nezaket ve sanat maskelerinin altında yatan gerçek ruhlarının ne kadar acımasız olabileceğini bilirler.


Bu nedenle en büyük paradoksları güven ve güven duygusundan beslenecek huzuru nasıl yakalayacaklarını çözememektir. İnsanlara kolay kolay güvenmezler. Bir kez güvendiler mi, sarıp sarmalar, korur kollar ve yanındakileri kalpten severler. Çünkü onların sevgisi statü arzusu ve yalnız kalma korkusu gibi herhangi bir ihtiyaçtan gelmez. Onun sevgisi kalpten ve derinden gelir. Çünkü Akrep insanı asla kendini kandırıp pembe tablolar oluşturamaz ve iş olsun diye bir şeye kalkışmaz. Seviyorsa seviyordur. Böyle olunca da en ufak bir yalpalamayı dahi hoşgörü ile karşılayamaz. Kalpten ve derinden kırılır ve asla affetmez. Gitti mi bir daha dönmez. Onunla olmak belki zordur. Ancak Akrep kadar ruhuyla sevmesini bile başka bir burç daha yoktur. Tabii ki bu güçlü duygular kini, hırsı, intikamı da doğurur. Kin ve intikam onun en büyük savunma mekanizmasıdır. Böyle durumlarda şiddetli içsel öfke ve saldırganlık taşır ve kendisini kurtarıp bu duygudan uzaklaşmakta büyük güçlük çeker.


“Ölüme meydan okuyormuşçasına” tavrının arkasında aslında ölme, kendini bırakma, kontrolü kaybetme ve kendini aciz hissetme korkusu yatar. Aşırı duyguların labirentinde kendini kaybetme ve iktidar oyunlarına takılma tehlikesi taşır. Gizli ve yasak şeyleri arzulamak, ruhsal gücünü isteklerinin ve dürtülerinin emrine bırakmak, karşısındakileri bağımlı hâle getirmek için cinselliği araç olarak kullanmak diğer tehlikeli eğilimleridir. Güç ve çaresizlik çelişkisiyle insanların ruhlarını ele geçirmek için önüne geçemediği bir istek duyar. "Ya hep, ya hiç", veya "Benden yana değilsen, benim düşmanımsın" gibi duygusal açıdan aşırı uçlarda gezer. Sorumluluğunu taşıdığı insanlara gereksindikleri özgürlüğü vermekte müthiş zorlanır. Aileye ve aile geleneklerine aşırı derecede güçlü ve yapısal bağlarla bağlıdır. Çocukluk ve gençlik yıllarında kendi hayatını yaşamak ve değerlerini oluşturmak yerine ebeveynlerinin beklentilerini yerine getirmeye kendini zorunlu hissedebilir.


Ay'ları Akrep'te olan kişiler tabulara ve geleneksel değerlere karşı içten gelen bir karşı durma arzusuna sahiptirler. Yasak, gizli, örtülü ve değişik olan her şey meraklarını çeker, ruhun derinliklerini, dürtülerin saf hâlini keşfetmek isterler. Ancak haritanın diğer unsurlarıyla desteklenmesi gereken içsel güçleri ve cesaretleri yoksa örtünün altına bakmaktan ve görecekleri ile yüzleşmekten korkarlar. Bu durum onlarda duygusal belirsizliğe ve kendini güvende hissetmemeye yol açar. Sonuç olarak da ortaya hiç kimseye güvenmeyen, sevildiğine inanmayan, her şeyin altında bir art niyet arayan, huysuz, huzursuz, duygu sömürüsüne yatkın, manipülatör, kaprisli, herkesin dengelerine çomak sokan bir kişi çıkar. İçten, açık ve doğrudan davranamaz. Kendini güvende hissetmesi iyice zorlaşır ve çevresini daha da çok kontrol altına almaya çalışır.


Öğrenmesi gereken en büyük ders korkmadan önce kendi alt doğasıyla tanışmak, kendini hoşgörmek, kendini sevmek, içinde yatan güçlü sevgiyi insanlara yöneltmek ve kendiyle birlikte onları da oldukları gibi kabullenip kendisinin ve çevresinin ruhunu iyileştirmektir. İçsel gücü, cesareti, duygusal zekâsı, yüksek empatisi, insanları derinden etkileyebilme ve işe yaramayan her şeyi görüp bırakabilme yeteneği evrenin ona armağanıdır. Fakat bu kapasitesini yüzleşme, arınma, yeniden doğum ve şifa için kullanmak şartıyla. Bu güç ve kapasite Ay Akrep'in içinde uyur, ta ki kendini keşfedene kadar. İşte o zaman gerçek bir şaman veya şifacı olabilir.

 

Yükselen Akrep

Yükselen burcu Akrep olanlar çekici, etkili, karizmatik, kendi ayakları üzerinde duran,

kimsenin kendisi üzerinde otorite kurmasına izin vermeyen, kendi gücüyle başarıyı yakalayan insanlar olarak yaşamda yer edinmek isterler. En iyi olmak, kadere boyun eğmemek,

ince ayrıntıları görmek, “ya hep ya hiç” anlayışını davranışlarına ve seçimlerine aktarmak Akreplerin yaşam yolunda ilerledikçe kişiliklerine aktardıkları özelliklerdir. Hiçbir şeyi

hafife almaz, dikkatle inceler, her ayrıntıyı didikler ve her şeyin altında farklı bir neden olup olmadığını araştırırlar.


İnandıkları şeye tutkuyla bağlanmaya eğilimlidirler ve akıllarına koydukları şeyleri ne yapar eder gerçekleştirirler. Asla vazgeçmezler, çünkü onlara göre vazgeçmek güçsüzlük demektir.

Yükselen Akrep insanı için güç ve etki önemli değerlerdir. Soğukkanlı ve otoriter bir yapıları vardır. Yönetilmekten ve üzerlerine otorite kurulmasından pek hoşlanmazlar. Çevrelerini kontrol altında tuttukları sürece kendilerini güvende ve güçlü hissederler. Onların yaşam alanlarına dâhil olmak zordur. Ancak kendi alanlarına aldıkları insanları korur ve kollarlar. Hatta korumaları altına aldıklarının çıkarlarını kendi çıkarlarının önüne bile alabilirler.


Ketumdurlar. Gizlilikten hoşlanırlar. Başkalarının iç dünyasını gerçekten merak ederler ancak dedikodu yapmazlar. Konuşup dökülmekten çok susup dinlemeyi tercih ederler ve karşısındakilerin gerçekte ne olup ne olmadığını anlamaya çalışırlar. Merakları, çevrelerini kontrol etme çabaları, analizci yapıları ve yaşamı siyah ya da beyaz olarak görmeye yatkınlıkları kendilerini ifade ederken zorlanmalarına sebep olabilir. Hiçbir şeyi kendi hâline bırakamamaları, her şeyi didiklemeleri ve her davranışın altında bir hinlik aramaları onları son

derece huzursuz insanlar yapabilir. Kendileriyle yüzleşmekten kaçıp kaderlerini kendi ellerine almadıkları sürece sorunların hep dışardan geldiği düşüncesiyle ömür boyu kendilerinden kaçıp müthiş Akrep yeteneklerini rahatlıkla heba edebilirler. Yaşamın güçlü bir aktörü olmak yerine kendilerini ifade edememenin acısıyla kıvranan bir kurbana dönüşebilirler.


Yükselen burcu Akrep olanların yaşamda istedikleri karizmatık etkiyi oluşturmaları, biraz da çevrelerindeki insanlara yaydıkları huzurla ilgilidir. Sürekli apartta olmamak, her şeyin altında başka bir neden aramamak ve yaşamın tadından uzaklaşmamak için alçalan burçları Boğa'nın yaşama bakışından ilham almalıdırlar. İnsan olmanın zorluklarını anlamalı ve ahlaki

değerlerimizi yok etmediği sürece savunma mekanizmalarına kişisel huzurumuzu sağlamak adına ihtiyacımız olduğunu görmelidirler.

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page