top of page

Aslan Burcu


Aslan burcu glifi

Güneş Aslan'da

"Dünyadaki en büyük korku, başkalarının ne düşüneceğidir. Kalabalığın ne düşündüğünden korkmayı bıraktığın anda artık bir koyun değil, aslansındır. Kalbinden kocaman bir kükreme yükselir; bu özgürlüğün kükremesidir." (Osho)


POZİTİF YANI: Güneş'i Aslan'da olanların en temel arzusu saygı görmek ve böylece de kendileri ile gurur duymaktır. Saygı için ihtiyaçları olan sosyal onayı elde etmek adına üretirler, yaratılar ve kendi egoları ile bütünleştirdikleri bu ürünleri sahneye çıkarıp cömertçe sergilerler. Aradıkları onay aslında kendilerine yöneliktir. Çünkü sahneye ellerinde ne varsa onu çıkarırlar. Ellerindekiler sanatsal bir ürün, liderlik yetenekleri veya sosyal statüleri olabilir. Sahip oldukları zenginlikler veya koruyucu dostlukları, dahası çocukları olabilir. Her şey görünür olmaları için birer araçtır. Göz önünde olmak, seyredilmek onları tedirgin etmez; aksine özgüvenlerini iyice arttırır. Daha da parlar ve yaşama daha büyük bir şevkle sarılırlar.


En büyük özellikleri yaşamaya olan bağlılıkları ve güvenleridir. Sosyal zekâları çok gelişmiştir. Cömert, sıcakkanlı, dramatik ve gösterişli, ama bir o kadar da kararlı tavırları, neşeli, özgüvenli ve iyimser hâlleri ile etrafa yaydıkları ışıkla bir çekim merkezidirler. Son derece çekici ve etkileyici insanlardır. Kendilerine duydukları özgüven, risk almaya yönelik korkusuzlukları, cesur kararları, güçlü sezgileri ve yaratıcı yetenekleri ile başarıya ulaşmak onlar için çok zor değildir. Liderdirler; organizasyon yapmayı, başka insanları harekete geçirmeyi ve motive etmeyi çok iyi bilirler. Statü sahibi olmayı, parayı, sosyal ortamlarda bulunmayı, güzel giyinmeyi, eşlerinin ya da ailelerinin sahip olduklarıyla ve geçmişleriyle övünmeyi severler. Tüm kaynaklarını kendi başarıları için rahatlıkla yönlendirip organize edebilirler.


Hedef odaklıdırlar ve isteklerini elde etme konusunda oldukça inatçıdırlar. Mücade etmekten, çalışmaktan ve sorumluluk üstlenmekten kaçınmazlar. Ancak hedefleri mutlaka somut, statülerini ve gururlarını besleyecek türden hedeflerdir. Sahip oldukları her şeye, çevrelerine ve ailelerine karşı koruyucudurlar. Bir başka deyişle, yanlızca kendi değerlerini onaylayanlara sahip çıkar ve cömert davranırlar. Çünkü yaşamın kendi etraflarında döndüğüne inanırlar ve bu inançla kendilerini bulundukları ortamın merkezine yerleştirirler. Eğlenceyi, flört etmeyi ve âşık olmayı severler. Özellikle de insanları kendilerine âşık etmekten zevk alırlar. Hayatın bütünü onlar için bir sahnedir ve sahnenin başrol oyuncusu olarak orada yaşar ve kendilerini gururla ve cömertçe sergilerler. Aslan burcu insanları gerektiğinde yalnız kalmayı bilirler. Yalnızken çalışır, kendini besler ve yaratıcılıklarını geliştirirler.


NEGATİF YANI: Aslan insanı her yaptığı eylemi sosyal onaya sunar, alkış ve takdir bekler. Bu da onun paradoksunu oluştur. Özünde ürettikleri ve cazibesi ile gönüllere taht kurması gereken Aslan burcu insanı alkışa ve taktire bağımlı hâle gelir. Gösterişe, üne ve paraya bağlanır. Kibire bulanır. Eğer Aslan burcu kişisi kendini ortaya serme riskini göze alamazsa veya kendini "aslan" yapacak yeteneklere sahip olmadığına inanıyorsa risk üstlenmekten korkup göz önüne çıkamaz. Yeterli sosyal onay alamadığını görür ve çöker. Onaylanmazsa yıkılır, beğenilmezse cesaretini ve özgüvenini kaybeder. Böyle olunca da korkar, bir köşeye siner, ışığı söner, canlılıktan yoksun, mutsuz, neşesiz ve tembel bir insana dönüşür. Ya da gösteri krizlerine kapılıp her katıldığı sosyal ortamda rol çalar ve dikkatleri üzerine çekmek için her yolu dener. Gösteri krizlerine kapılır. Cömertlikten uzaklaşır, kendini beğenmiş, cüretkâr, mal mülk ve şatafat düşkünü bir insan olur. İlk durumda gurur genellikle kibre veya narsisizme yol açar. İkinci durumda kişi kendi ruhundan ve özünden iyice uzaklaşır. Özgüvenini, cesaretini ve cömertliğini yitirir. Egosunu geliştiremez; silik bir yaşama kendini mahkum eder. Üçüncü durumda ise gösteri hiçbir amaca hizmet etmeyen bir patırtıya dönüşür. Kişi otoritesini ve saygınlığını kaybeder. Ancak her durumda bastırılmış bir öfkeyle mutsuz bir yaşamı sürdürmek zorunda kalır. Aslan'ın en güçlü gölgesi kibirdir. Özellikle duygusal ilişkilerinde kibre dönüşen gururu onu sevgiyi istemekten alıkoyabilir. Arzuladığı ilgi ve onayı görmezse kalbi kadar gururu da yaralanır.


KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME YOLU: Aslan insanı özdeğerinin cesaretinden, yeteneklerinden ve cömertliğinden geldiğini bilmelidir. Sıcaklığını ve yaşam enerjisini kaybetmeden özdeğer duygusunu alkış ve onaydan ayırmalıdır. Güvenilirliğini devamlı kılması, inisiyatif alabilen kararlı bir insan olmasıyla ilgilidir. Kimse sürekli kendini onaylatma peşinde koşan bir insana güvenmez. Güvenilir ve saygın insanlar tutarlı, kararlı, cesur, cömert, koruyucu ve adil insanlardır. Bu nedenle Aslan kendini gerçekleştirmek için onay arayışından özgürleşmelidir. Gösteri krizlerine kapılmadan, gerçek yeteneklerini ve ürettiklerini korkusuzca ve cömertçe sergilemeli, insanların alkış ve takdirlerine bağımlı olmadan kendisine verdikleri tepkilere duyarlı olmalıdır. Eleştiriye karşı hoşgörü geliştirmeli, sahip olduğu cazibenin getirdiği kibre kapılmadan insanların gönlünde taht kurmayı başarmalıdır. Otoriteyi ve liderliği doğru tanımlamalı ve gerçek bir kralın kendisinden korkulmasından değil, güvenilirlikten ve cömertlikten beslendiğini bilmelidir. Yüce gönüllü olmak ve çevresindekileri korumak, onlara neşe ve yaşam sevinci saçmak Aslan'ın en temel işidir. Bunları gerçekleştirdiğinde yaşamın tüm unsurları ona saygı ile cevap verecektir. Kaldı ki Aslan'ın en çok ihtiyaç duyduğu ve kalpten istediği şey saygıdır.

 

Ay Aslan'da

Ay Aslan kişilerinin en temel işi duyguları ve duygusal ihtiyaçları ile bütünleşmektir. Kendi dramalarını duygusal ihtiyaçlarından yola çıkarak yazar ve sahneye bu dramayı çıkarırlar. Oyunculukları müthiştir çünkü oynadıkları karekterleri içten ve hissederek oynarlar. Duygularını ortaya sermek konusunda dürtülerinden gelen bir arzuları olsa da duygularını doğrudan belli etmekten çekinirler. Çünkü duyguları ortaya sermenin zafiyet olduğuna inanır ve güçsüz görünmek çok korkarlar. Sosyal statüleri ve görünürlükleri onlar için çok önemlidir. İnsanları etkilemek, onları kendilerine çekmek ve bulundukları ortamın ilgi odağı olmak isterler. Değerlerini olduğundan daha fazla göstermeye yatkındırlar. Saygı görmek ve aranan bir insan olmak onlar için çok önemlidir. Çevrelerinde bıraktıkları etkiyi sürekli gözlemlerler. Onay için vericiliği abartabilir, çevredekilere abartılı bir destek ve ilgi sunabilirler. Kendilerini ortaya sermek ve sosyal ortamda etkili bir rol edinmek uğruna gereksiz risk üstlenebilirler. İstedikleri etki oluşmazsa öfkelenir ve bu öfkelerini içlerine gömerler. Biriktirdikleri öfke gevşedikleri ve kendilerini güvende hissettiklerinde ortaya çıkar.


Asil bir duruşları, cömert bir kalpleri vardır. Son derece gururlu ve vefalı insanlardır. Gururlarını kibre dönüştürmeye yatkındırlar. Övgü dolu sözlerle beslenirler. Başlarını kolay kolay yere eğmez, içlerindeki beğenilme ve takdir görme arzusunu asla dışa belli etmezler. Güneş Aslan'ın çocuksu neşesi Ay Aslan'da çabuk kaybolmaya eğilimlidir. Sosyal onay ihtiyacına daha fazla odaklanırlar, antenleri daha açık, sezgileri daha güçlüdür. Bu durum onay endişelerini artırır ve kendilerini ortaya koyma cesaretini kırabilir. Yaşama bağlıdırlar ve içlerindeki çocuğu dışarı yansıtırlar. Ancak iyimser ve neşeli hâlleri kaygan bir zeminden yükselir. İnsiyatif almaya gönüllüdürler ve doğuştan gelen bir karizmaları ve çekicilikleri vardır. Popüler ve dışa dönük insanlardır. Aristokrat hâlleri, otoriteleri ve vakur duruşları kıskançlık nedeni olabileceği gibi, kendileri dışındaki popüler figürlere de kendileri tahammül edemezler. Kendilerini ortaya koyup onay aldıklarında despotlaşmaya eğilimlidirler.


Onay ihtiyacı ile mutlaka yüzleşmelidirler. Duygusal ihtiyaçlarını fark etmeli ve içlerindeki çocuğu olgunlaştırmalıdırlar. Sosyal onay bağımlılığından özgürleşmeli, özdeğerleri konusunda objektif olmalı ve kendilerini değerli hissetmeyi onaya ya da eleştiriye bağlamadan eleştiriye karşı dirençli olmayı öğrenmelidirler. Aksi takdirde Aslan'ın gölgesinden kurtulamazlar. Ömürlerini kibir, karşılanması güç talepler ve değersizlik duygusu ile boğuşarak geçirirler. Gelişmiş bir Ay Aslan ağırbaşlılığı, aristokrat hâlleri, yüce gönüllüğü, cömerliği, özgüveni, idealizmi ve otoritesi ile saygın bir insan olmalıdır. İçindeki ışığı cömertçe dışa yansıtmalı, kendi ihtiyaçları yerine kollektif ihtiyaçlara yönelmeyi başarmalıdır. Haritasının kendine sunduğu yeteneklerin farkına varıp onları geliştirdiğinde yaşam yolunda gururlu ve mutlu bir şekilde ilerleyebilir.

 

Yükselen Aslan

Yükselen burcu Aslan olanlar coşkulu, dramatik, sosyal, girişken, dışa dönük, kararlı, gururlu, kendini ortaya sermekten çekinmeyen, ilgi odağı olmaktan hoşlanan, güç ve itibar sahibi olmak için çaba sarfeden, onaydan ve övgüden hoşlanan bir kişisel stile sahiptirler. Sıcak kalplidirler. İyi bir organizatör ve iyi bir yönetici olmaya adaydırlar. Sahnede olmaktan, kendilerini gösterebilecekleri ortamlara girmekten kaçınmazlar. Eğlenmeyi ve eğlendirmeyi

severler. Akıllarına koyduklarını yapmalarına engel olmak zordur. Vefalıdırlar ve kendilerine verilen destekleri unutmazlar. Kendi alanlarına aldıkları kişilere sınırsız bir cömertlikle bağlanırlar.


Aslan’ı Güneşin yönettiği düşünülürse bu kişilerin Güneş burcu ile yükselen burcu arasındaki uyum ya da gerilim çok önemli hâle gelir. Güneş burcu ile ilişkileri yeteri kadar güçlü değilse ve Güneş'i Aslan enerjisini bastıracak bir burçta ise, gururları kolaylıkla kibre, kararlılıkları inada, sahnede olma arzuları gösteri krizine ve cömertlikleri de açgözlülüğe dönüşür. Yalnızca kendilerini onaylayanlarla ya da sırtlarını sıvazlayanlarla birlikte olurlar. Sahip oldukları ile sürekli övünen, prestij peşinde koşan, statü düşkünü, tembel, buyurgan, ukala ve küstah insanlar olurlar.


Doğum haritasından aldıkları etkiler Aslan’ın olumlu ve olumsuz ifadelerini nasıl sentezlediklerini anlatır. Yükselen Yengeç'te olduğu gibi Ay fazları onlar için özel bir önem taşır. Çünkü Ay fazları yaşam krizlerine nasıl yaklaştığımızı bize anlatır.


Yükselenleri Aslan olanlar ya gölge kişilikleri ya da Aslan burcunun olumlu özellikleri ile baskın

bir şekilde göz önünde olurlar. Dramatik bir yapıları vardır. Dramalarının düzeyi, konusu ve bunları ortaya koyuş şekilleri haritadaki diğer etkilere bağlıdır. Mesela Ay-Güneş kavuşumuna sahip yükselen Aslanların dramaları daha ziyade duygusal temalıdır. Özdeğer ve özgüvenleri yeteri kadar gelişmemişse sahneden tamamen çekilip göz önünde olmaktan korkabilirler.

Yaptıkları her şeyde doğal bir enerjiyi dışa vururlar. İnsanların ilgisi onlara kolaylıkla çekilir. Yükselenleri Aslan burcu olanlar, Güneş burçlarının özelliklerini dramayla, gösterişle ve sakınmadan ortaya serebilme gücüne sahiptirler. Karalıdırlar ve yollarından kolay kolay sapmazlar. Sadece direkt veya dolaylı yollardan yürüyüp yürümedikleri fark eder, ki bu da haritanın diğer unsurları ile ortaya serilebilir.


Mars'arının konumu ile özgüvenleri arasında güçlü bir bağ vardır ve kendilerini ortaya koyma cesaretlerini, dolayısıyla Yükselen Aslan burcunun olumlu özelliklerini geliştirip geliştiremediklerini etkiler. Cömertlikleri ve ilişki kurma biçimleri özdeğerleri ile yakından ilgilidir.


Yükselen Aslan olmak zor bir durumdur. Çünkü göz önüne çıkmak, onaylanmak ve saygı görmek isterler. Bunlar olmayınca hızla ışıkları söner ve gururları kırılır. Gururlu ve asil görünüşleri altında içsel olarak çok acı çeken bir kalp vardır. Acılarının en büyük nedenlerinden bir diğeri de narsisizme yatkınlıklarıdır. Sonuç olarak, kişisel yeteneklerini içeren sandıklarında ne olduğu önemli hâle gelir. Üstelik sandıkları dolu olsa bile,

içindekiler zamanla tükenmeye ve bitmeye mahkumdur. Bu nedenle sandıkları, kendini sürekli üreten yaratıcı içsel kaynaklarla dolup taşmak ve sürekli insanların ilgisini çekecek canlı ve spontane bir biçimde ortaya serilmeyi bekleyen yeteneklerle dolu olmalıdır. Aksi takdirde cömertlikleri ve kendini tutamayan ortaya dökülüş biçimleri kaynaklarının hızla tükenmesine neden olabilir.


Eğer naif ve kırılgan bir alt doğa (Ay) ve/veya benlik algısı (Güneş) söz konusu ise durum daha da zorlaşır. Aslan’ın karşısında duran Kova burcunun özelliklerini geliştirmeden bu handikapın aşılması ve Aslan'ın beklediği saygıya ulaşması imkansız hâle gelir. Ama Kova özelliklerini (onaydan bağımsız, insancıl, özgür ve özgün bireylik) geliştirilebilen bir yükselen Aslan kişisi sıcak, güvenilir, neşeli, kararlı ve koruyucu hâlleriyle kalplerimiz de taht kurmaya adaydır. Aslan gururunu sadece onaydan özgürleşebilerek koruyabilir ve beklediği saygıyı ise

çevresindekilerin kendi otoritesi altına girmeleri yoluyla değil, vizyon sahibi ve tarafsız bir bakış açısı geliştirerek insanlık için yararlı bir şeyler yapabildiğinde bulabilir. Aslan burçlarının en önemli dürtüleri özel bir insan olmaktır. Ama özel bir insan olmak insanlık için özel bir şey yapabilmekle mümkündür. Bu nedenle Aslan özel olma duygusunu gerçekleştirmek için

mutlaka Kova burcu değerleri ile Aslan burcu değerlerini sentezlemek zorundadır.

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page