top of page

Astroloji Kader mi Yol Haritası mı?


astroloji

“Evrende her şey olması gereken zamanda, olması gerektiği gibi olur.” Ama tüm gereklilikler, yani ihtiyaçlarımız bizim bilinçli veya bilinçsiz seçimlerimizle belirlenir.


Eğer ihtiyaç olarak yaşama güvenmeyi ve yaşamı sevmeyi seçersek kalbimizi herkese açabilir, sevgi dolu bir benlikle kendimizi ifade eder ve seçimlerimizi yaparız. Ama ihtiyaç olarak bilinçaltımızdaki korku dolu kayıtlardan yükselen, yaşama güvenemeyen egomuzu seçersek, ruhun gerçek ihtiyaçları yerine bize dayatılan değerlerin ardından gider, herkesle yarışır, herkese üstünlük sağlamaya çalışır, güç ve otorite peşinde koşarız. Tabii ki bunları elde etsek bile bir gün mutlaka bir başkası elimizden alır. Dolayısıyla ister bilinçli isterse de bilinçsiz olsun “şimdiki” seçimlerimizle geleceğimizi belirleriz. Ya farkındalık geliştirip özgür seçimlerimizle kaderimizi elimizde tutarız, ya da bilinçaltımızın bizi itelediği yere doğru sürükleniriz.


Astrolojide "kader" diye algıladığımız şey, doğumda yanımızda getirdiğimiz, bilinçaltı kayıtlarımızdan ve genlerimizden temellenen karakter özelliklerimizdir. Bu "kader", doğduğumuz yer ve saate göre gökyüzündeki gezegen ve ışıkların pozisyonlarından çıkarılan doğum haritalarımızdan (natal haritalardan) okunur. Ama gökyüzü durmaz. Gezegenler ve ışıklar gökyüzünde sürekli devinirler (transit haritalar) ve onlar hareket ettikçe, yani zaman ilerledikçe bizim doğduğumuz anda çıkarılan haritalarımızın önemli noktaları tetiklenir. Bu etkiler bize fırsat zamanları, yol ayrımları, dönüşüm potansiyeli ya da "kader" olarak yansır. İşte bundan sonrası tamamen bizim bilinçli ya da bilinçsiz seçimlerimize bağlıdır. Kendi bilinçaltımızın kuklası olarak yaşamımızı sürdürür, bilinçaltımızın bizi itelediği yoldan gidersek, astrolojiyle başımıza neler geleceğini, yani kaderimizi okuyabiliriz. Astroloji farkındalığı düşük, özgür iradesini kullanamayanlar tarafından fal gibi görülebilir kullanılabilir. Çünkü bilinçaltımızdan yaşama kaderimiz gibi yansıyan seçimlerimizi tahmin edebilir. Ama bu merakımızı gidermek dışında bizim hiçbir işimize yaramaz.


Aslında astroloji bizim için çok daha değerli şeyler söyler ve bizim bilinçaltı kayıtlarımızı anlatır. Yani karakterimiz ve kim olduğumuz konusunda farkındalığımızı geliştirmemize yardımcı olur. Esasen astroloji değişen gökyüzü sayesinde önümüze çıkacak fırsat zamanlarını ve bu zamanların içinde kodlanan dönüşüm temalarını gösterir. Eğer özgür irade sahibiysek seçimlerimizi dönüşüm için yapar, böylece yaşam sahnesinde oyunun iplerini elinde tutan bir kuklacı olarak kaderimiz üzerinde söz sahibi oluruz. Aksi taktirde, bilinçaltımızın bizi kader diye algıladığımız seçimlere doğru iteler. Bu durumda astroloji fal işlevi görmekten öteye gidemez.

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page