top of page

Başak Burcu


Başak burcu glifi

Güneş Başak'ta

“Nerede durduğunuz fark etmez, ne kadar popüler olduğunuz fark etmez, ne kadar eğitimli olduğunuz fark etmez, ne kadar paranız olduğu fark etmez, onlara sahipsiniz çünkü bu evrende bazıları onları edinmeniz için size yardım etti. Ve bunu gördüğünüzde kibirli olamazsınız, mağrur olamazsınız. Bulunduğunuz yeri tarihsel olaylar nedeniyle ve arka planda bulunan bireylerin sizin orada duruyor oluşunuzu mümkün kılmaları nedeniyle elde ettiğinizi keşfedin.” (Martin Luther King)


POZİTİF YANI: Değişken toprak elementine sahiptir. Artık toprağın sakin geleneksel ve ne istediğini bilen yapısı değişmek zorunda kalmış ve huzur kaçmıştır. Bu nedenle bu kompozisyon oldukça zorlayıcıdır. Değişken nitelik, geleneksel yapıları sürdürmekten güven duyan geleneksel bakış açısına sahip toprak elementinin güvenlik duygusunu tehdit eder ve onu maddi değerleri bırakmaya, vazgeçmeye, değişmeye, ufkunu açmaya, vizyonunu geliştirmeye, geleneksel olandan uzaklaşmaya ve kişiliği mükemmelleştirip egosunu bir kenara koymaya zorlar. Bu da Başak kişisini huzursuz bir toprağa dönüştürür. Başak kendini bir kenara koyup mal, mülk ve para hesabı yapmadan yalnızca çalışan kişidir.


Değişken niteliğin kendilerine kattığı pratik zekâları, eleştiri yetenekleri, ayrıntıları görme konusundaki becerileri, çalışkan, disiplinli ve sorumlu yapıları, toprak elementinden aldıkları gerçekçi ve somut akılları, Güneş Başakları çok iyi organizatörler yapar. Zaten onlar için önemli olan işin iyi olmasıdır. Egolarını ön plana çıkarmadıklarından dolayı iş hayatının vazgeçilmez elemanları olurlar. Bu nedenle, her çeşit organizasyonu başarı ile gerçekleştirirler. İyi ekip lideridirler, büyük projeleri kolaylıkla yönetirler.


Tam bir ikinci adamdırlar. Evini temizler, hastalara ve çocuklara bakar, çevresindeki insanlar için koşuşturmaktan çekinmez ve yardımseverdir. Her ayrıntıyı düşünen, titiz, düzenli, planlı birer hizmetkârdırlar. Çok akıllıdırlar; sorunlara hızla pratik çözümler üretebilirler. El becerileri gelişkindir, mekânik zekaları iyidir, tamirat ve tadilat işlerine bayılırlar. Hizmet etmekten, üretmekten ve çalışmaktan zevk alırlar. Araştırmacıdırlar ve öğrenmeyi severler, her şeyi incelerler ve sorgularlar. Çalışmalarının altında yatan motivasyon hırs değil her şeyi rasyonalize ederek mükemmele ulaşmaktır. Bu nedenle her zaman saf ve temiz kalırlar.


Hem beden sağlıklarına, hem de zihin ve ruh sağlıklarına önem verirler. Sağlıklarına oldukça düşkündürler. Sadece fiziken değil, mental ya da ruhsal yönden de sağlıklı olmak isterler. Çoğu Başak burcu doğal ilaçlara, sebzelere ve bitkisel tedavilere ilgi duyar. Çevrelerini temiz ve hijyen tutarlar, hastalarla ilgilenir ve tedavi etmeyi severler. Kibir içermeyen yardımseverlikleri, akılları ve mizah anlayışları ile insanlar tarafından çok sevilirler.


NEGATİF YANI: Her şeyi rasyonalize etmeye başladıklarında ve bu anlayış özellikle de kendi duygularına ve başkalarının davranışlarına yöneldiğinde sorunlar başlar. Çünkü insanın duygusal yapısı en sübjektif hâlidir ve rasyonalize edilip mükemmelleştirilemez. Yalnızca yaptığı işi, sahip olduğu araçların imkânı oranında olabildiğince mükemmel yapabilir. Bu nedenle Başak'ın temel görevi mükemmel hizmeti ve çalışmayı gerçekleştirmektir. Onun insan ilişkilerinde ve kendinde mükemmelliği aramaya başlaması gölgesinin kaynağını oluşturur. Bu durumda her şeyi akılla kavramaya, eleştirmeye ve çevresini kontrol etmeye çalışır. Ayrıca Başak toprak değerlerine saplanıp kalırsa değişken niteliğinden gelen zihinsel esnekliği kullanamaz hâle gelir.


Bu kontrol duygusu ile kolaylıkla takıntı batağına saplanır. Takıntıları ile bir yandan enerjisini boşa harcayıp yeteneklerini heba eder, diğer yandan ise can sıkıcı, her şeyi eleştiren bir ahlak kumkumasına dönüşür. Elastikiyetini iyice yitirir, yaşam vizyonu daralır. En iyi ihtimalle yaşantısını yalnızca açıklanabilen ve tanımlanabilen rasyonel bir alana hapsedip bırakır. En kötü ihtimalle ise hiçbir şeyin planlandığı gibi mükemmel gitmediğini görür ve çalışmayı tamamen bırakır, hiçbir şey yapamaz hâle gelir. Maddi endişelerinin ardından takıntıları da iyice artar. Saflığını yitirir. Kendini düşünenen açgözlü bir insan olmaya doğru ilerler. Sürekli sağlık problemleri ile karşı karşıya kalır.


KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME YOLU: Her şeyi rasyonalize etme ve mükemmelleştirme arzusunu bilinçli bir farkındalıkla dengelemeyi öğrenmelidir. Çünkü yaşama laboratuvar deneyi yapar gibi ya da tüm olgular akılla açıklanabilirmiş gibi yaklaşamayız. Yaşam çoğu kez rasyonel aklın açıklayamadığı durumları içerir ve bu durumlara sezgisel olarak yaratıcı çözümlerle uyum sağlarız. “Elmas yontulmadan, insan da yanılmadan mükemmelleşemez” deyişi Başak burcu için söylenmiş olmalı. Çünkü Başak insanı rasyonel aklının ve pratikliğinin bir sonucu olarak mükemmel işler başarabilir. Ancak iş kişiliğimizi mükemmelleştirmeye geldiğinde öncelikle kendi öznelliğimizi kabullenmemiz gerekir. Başak eleştiri yeteneğini kendi içine yönlendirdiğinde kendisinin de bir insan olduğunu, yanılgıları ve hataları olabileceğini görmelidir. Kimse mükemmel olamaz, yalnızca yaptığımız işi ve hizmeti mükemmelleştirebiliriz. Böylece yaptığımız işin ve hizmetin doyumu içimize yansır ve kendimizi iyi hissederiz. Başak'ın öğrenmesi gereken kendi duyguları ile tanışmak ve onlarla uzlaşmaktır. Her şeyi, hele ki duyguları ve düşünceleri kontrol edebileceği yanılgısından kurtulmalı ve yaşamın akışına direnmeden çalışmayı ve üretmeyi öğrenmelidir. Mükemmelliyetçilik batağına saplanmadan hepimizin kendi ihtiyaçlarından doğan yeteneklere ve isteklere sahip olduğumuzu, bunların kategorize edilmesinin imkânsız olduğunu anlamalı, gerektiğinde kendini akışa bırakmayı ve yaşama güvenmeyi öğrenmelidir.

 

Ay Başak'ta

Ay değişken nitelikli bir toprak burcu olan Başak'a düştü mü işler sarpa sarar. Toprak duyusaldır. Her şeyi görür, işitir ve beş duyu ile algılanabilen her şeyi içine alır. Toprak elementi somut olanı önemser, gerçekçidir ve gelenekseldir. Değişken nitelik ise işe yaramayan yapıları bırakmayı ve gelenekselliğe karşı durmayı içerir. Yani Başak burcu toprak değerlerimizin, yani madde dünyasına bakışımızın yeni baştan yapılanmasını hedefler. Zaten kendi içerisinde güçlü bir çelişkiyi içeren Başak burcunun bu handikapı, Ay bu burca düştüğünde daha fazla büyür.


Bir yandan duyguların öznel yapısı Başak'ın duyguları reddetmesine sebep olurken, diğer yandan burcun değişken niteliği onda duyguları anlamaya ve yapılandırmaya yönelik içsel bir istek uyandırır. Duyguların yerine somut, elle tutulur, gerçekçi değerleri koyma çabası değişken niteliğin aklı ve bilgiyi nesnelleştiren özelliği ile destek bulur. Ancak bu yapılandırma çabası mükemmel duygular oluşturmaya doğru yöneldiğinde Başak dağılır. Kişi kendi istek ve ihtiyaçlarını tanımlarken duyguları birer olgu olarak ele aldığı ölçüde bu dağılma ivme kazanır ve yoğunlaşır. Çünkü duygularımız yaşamın dar olguları kapsamında açıklanamaz ve anlam bulamaz.


Ay'ın en zorlayıcı yerleşimlerinden biridir. Çünkü bir yandan yok sayılan duygusal istek ve ifade ihtiyacı, diğer yandan da yaşamın dinginliğini bozan değişim ihtiyacı içerisindeki sürekli düşünen zihin kişiyi kolayca takıntılara ve obsesif-kompulsif düşünce ve davranışlara iter. Sonuçta kişi kendine rahatsızlık veren düşüncelerden kaçmak için takıntı batağına saplanabilir. Çünkü Ay başak kişisi düzensiz ve karmaşık düşüncelerden ve duygulardan korkar; her şeyi planlayıp, ayrıştırıp, yapılandırıp bir düzene soktuğunda huzur bulur. Tabii ki bu geçici bir huzurdur ve ardından düzene sokulacak yeni olgular gelir.


Eğer Ay’ın yerleştiği ev bir su evi ise duygularla temas kolaylaşacaktır. Hatta yüzleşme ihtiyacımızın dürtüsel olarak hissedildiği, gerilimin yüksek olduğu 8. Evde bulunması duygusal büyüme için destekleyici dahi olacaktır. Ateş evleri de nispeten güçlü sezgisel aklı içermesinden kaynaklı olarak kişiye yol gösterebilir.


Asıl olan Ay Başak'ın içindeki insancıl ve yardımsever çocukla kurması gereken temastır. Başak masumiyetin burcudur. Ay’ı Başak’ta olanlar son derece iyi kalpli, yardımsever ve masum bir alt doğaya sahiptirler. Ay Başak kişilerinin temas etmesi, geliştirip büyütüp olgunlaştırması ve de koruması gereken içsel çocukları işte bu özellikleridir. Duyguları dondurmaya ve bastırmaya sebep olan Ay’ın bu zorlu yerleşimi çok değerli bir dönüşüm temasını da içerir. İnsanlara, onların duygu sömürülerine ve kendi sübjektif algılarına bakmaksızın yardım etmeyi ve hizmet etmeyi ön plana çıkarabilir. Bu kişiler zaten bilinçli yada bilinçsiz kendi değerlerini insanlara ne kadar yararlı oldukları ile ilişkilendirir. Egosal ihtiyaçlarımızın geri çekilmesini zorunlu kılan bu yol, ister kişisel gelişim açısından ister spiritüel bir bakış açısından bakalım, son derece terbiye edici bir yoldur.


Ancak mükemmel olmaya yönelmek, kendine mükemmel kişisel özellikler atayıp bunlara doğru dönüşme çabası her zaman istenilen sonucu vermez. Bu esasen Güneş burcu Başak olanların işidir ve Güneş'i Başak'ta olanlar kişiliği mükemmelleştirecek yeteneklerle doğmuştur. Ay Başak kişisi ise Güneş ve yükseleninden aldığı farklı kişisel yeteneklere ve özelliklere sahiptir. İçindeki yardımsever, masum çocuk mükemmel bir şekilde beslenip büyütülmeli ve kişinin Güneş burcu ne ise o yolda ilerlemesi için önüne engel olarak çıkmamalıdır. Her şeyden önce kendini olduğu gibi kabullenmeyi ve sevmeyi öğrenmelidir. Ancak o zaman başkalarını da olduğu gibi kabullenip eleştiri yeteneğini nereye, ne zaman yönlendireceğini ayırt edebilir. İçten gelen bir çevreyi kontrol etme arzusu ile de bu şekilde baş edebilir.


Ay Başak için temizlik, hijyen ve güvenlik çok önemlidir. Yetenekli, akıllı, pratik ve el becerileri gelişkindir. Kurallara uymaya yönelik takıntılı istekleri vardır. Bu nedenle inisiyatif almakta zorlanabileceği gibi hiçbir şey yapamayacak hâle de düşebilir. Bu durumda yetenekleri ve pratik, üretken aklı hiçbir işe yaramaz. Tüm ayrıntıları görebilen, her uyarana açık akılları onu sinirli ve gergin yapar. Böyle olunca da yeteneklerini ve kapasitelerini sergileyebileceği işler yerine daha sıradan işler üstlenebilirler.


Ay Başak, içinden geldiği gibi davranmanın ve hoşgörünün insana iyi geldiğini anlamalıdır. Yaşamın her an ve her şekilde kontrol edilemeyeceğini, karşımıza çıkan spontane durumlardan ürkmemek gerektiğini, planlanmamış şeylerden korkmamayı, düzensiz görünen ve açıklanamaz her şeyi saplantılı bir şekilde reddetmemeyi, her şeyi kontrol edemeyeceğini anlayıp evrene ve yaşama güvenmeyi öğrenmelidir. Kendini ve başkalarını olduğu gibi kabullenip affedebilmelidir. Evrenin mükemmel düzenini anlayıp duyguların ve ihtiyaçların bu düzenin gerekli parçaları olduğuna inanarak onlarla yüzleşmeli ve kendi değerini bunlarla beraber bir bütün olarak anlamalıdır.

 

Yükselen Başak

Çalışkan, titiz, meraklı, öğrenmeye istekli, ayrıntıya ve düzene düşkün, analitik, objektif, eleştirel, araştırmacı, mantıklı, pratik ve kontrolcü bir kendini ifade tarzları vardır. Çoğu insanın uğraşmaktan kaçındığı sıkıcı işleri yapmaktan kaçınmazlar. Yükselenleri Başak olanlar her ayrıntıyı dikkatle analiz edip işleri organize etmekte ve çalışırken değişen koşullara adapte

olmakta zorlanmazlar. Hata yapmaktan kaçınır, konusunda bilgi ve otorite sahibi olmak için çaba sarf ederler. Çalışkanlığı ve üretkenliği en önemli kişisel sitil olarak idealize edip, kendilerini bu değerlerle ifade ettiklerinde saygın ve iyi hissederler. Dolayısıyla yükseleni Başak olanların ihtiyacı olan yüksek öğrenme kapasitesi ve can sıkıcı işlere ve ayrıntılara dayanma gücüdür.


Bu kişisel sitilin olumlu ifadesini yakalamak haritadaki Merkür ve Satürn yerleşimiyle yakından ilgilidir. Merkür ve Satürn doğum haritalarında yumuşak etkiler almışsa Yükselen Başak insanları için başarı kaçınılmazdır. Her ayrıntıya hâkim olabilen, bilgi toplamayı seven,

uygulamacı ve araştırmacı zihinleri, öğrenmeye yönelik merakları ve sorumlu, titiz ve düzenli çalışma biçimleri ile istedikleri yolda rahatlıkla ilerleyebilirler. İyi bir gözlemcidirler. Plan yapmakta ve yaptıkları plana sadık kalmakta üstlerine yoktur. Son derece kuralcı ve disiplinlidirler.


Sağlıklarına ve dışarıdan nasıl göründüklerine de önem verirler. Gerekli sağlık kontrollerinden kaçınmazlar. Her zaman sade ama temiz, düzenli ve bakımlı olmak için çaba sarf ederler.


Çevrelerine yönelik eleştirel tavırlarının altında yatan motivasyon insanları incitmek veya kendi duygularını tatmin etmek değildir. Bu tavırlarının altında yatan güdü her şeyden önce ayrıntıları görebilen analitik akılları ve gerçekçi bakış açıları aracılığıyla edindikleri bilgiyi aktarmaktır. Niyetleri özünde saf ve temizdir. Onlar yalnızca her şeyin mükemmel olmasını isterler. Göz önünde olmaktan ve aşırı övgüden rahatsızlık duyarlar. Özel yaşantının gizliliğine önem verirler ve başkalarının yaşantılarına burunlarını sokmazlar.


Merkürün zorlu yerleşimleri yükseleni Başak olanların kendilerini ifade ederken Başak burcunun gölgesine düşmesine neden olur. Ayrıntıya aşırı düşkünlükten bir türlü harekete geçemeyebilirler. Yaptıkları her işin en mükemmel hâlini ortaya çıkarma endişesi ile felç olup kalabilirler. Bu durum rahatlıkla üretkenliklerini sınırlayabilir. Zihin huzursuzlukları ve eleştiri dozları iyice artar. Öğrenmek için ihtiyaçları olan eleştirel düşünebilme yetenekleri çevreyi yargılamaya ve kendi başarısızlıklarının sebebini dışarıya yönlendirmelerine neden olur.


Ayrıca zorlu Satürn yerleşimleri üretkenlikleri için ihtiyaçları olan sıkıntıya katlanma güçlerini ve sorumluluk duygularını zayıflatır. Kendi bilgisi ve ürettikleri ile saygı arayan ve kendi otoritesini oluşturmak isteyen yükselen Başak kişisi bunu başaramayınca tembel ve başkalarının otoritesi altına girmeye eğilimli bir kişiye dönüşebilir.


Bilgileri ve üretkenlikleri ile bekledikleri saygıya ulaşabilmeleri, yaşam vizyonlarını geliştirmelerine bağlıdır. Ayrıntıların içinde kaybolup bütünü kaçırma risklerini görmeleri, gerçek üretkenliğin yaratıcı düşünceden geçtiğini, soyut ve elle tutulamayan değerlerin yaratıcılığın kaynağı olduğunu anlamaları, günlük rutine ve kurallara aşırı düşkünlüklerinin

vizyonlarını daralttığını anlamaları gerekir.

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page