top of page

Kova Burcu


Kova burcu glifi

Güneş Kova'da

"Özgürlük yolunuza çıktığını düşündüğünüz şeyi alt etmek değildir; özgürlük yolunuza çıkan şeyin aslında yolun bir parçası olduğunu idrak etmektir.” (Guy Finley)


POZİTİF YANI: Kova burcunun en temel özelliği içten gelen özgürlük duygusu ve toplumsal onaydan bağımsız bir birey olma arzusudur. Tüm sabit burçlar gibi Kova da güç ve etki ile ilgilidir. Kendi gücünü aklıyla, entelektüel bilgisiyle, iletişimle, kendine özgü ve sıra dışı yollarla ortaya serer.


Güneş Kovalar tek tek insanlarla uğraşmasalar da içinde bulundukları çevrenin tamamı ya da birlikte çalıştıkları ekibin vizyonu üzerinde mutlaka etki sahibi olmak ve onları yönlendirmek isterler. Sıra dışı, konuşkan, entelektüel, canlı insanlardır. Zihinleri bir türlü durmaz. Planlar, projeler, kuramlar, kavramlar onun işidir, ancak yaşamın sınırlı ve dar olgularını bir türlü görememeleri, sürekli olasılıklar üzerinde kafa yormaları, şimdiyi değil de geleceği şekillendirme çabaları, ayrıntılara aşırı düşkünlükleri onları her zaman başarıya götürmeyebilir.


Çabuk öğrenirler ancak bilginin derinliklerinde kolaylıkla kaybolurlar. Çevrelerindeki insanların kafası onların neyi bilip neyi bilmedikleri konusunda karışabilir. Entelektüel birikimleri yüksek, bilgiyle tıka basa dolu bu insanların gündelik basit ihtiyaçlarını karşılayacak pratiğe sahip olmaması insanları şaşırtır ve hatta onlara Kova aklının akıl mı akılsızlık mı olduğunu düşündürtür. Ben hiç akıllı Kova görmedim diyen insanlarla bile karşılaşmak mümkündür. Kova insanlarının yaşam pratiğinden uzak bu hâlleri biraz uçuk kaçık görünmelerine de sebep olur. Kendilerinin günlük ihtiyaçlarını giderecek, yaşamlarını çekip çevirecek insanlara ihtiyaç duyarlar. Bu sorumsuz oldukları anlamına gelmez, aksine son derece sorumlu ve çalışkan insanlardır. Yalnızca yaşamın günlük ihtiyaçlarını içeren dar olgularına dâhil olma yetenekleri yoktur ve günlük yaşantının ihtiyaçları ile sınırlı bir yaşam kurmak istemezler.


Sürekli ve düzenli ilişkilere girmekten kaçınsalar da bir kez taahhüt altına girdiler mi ilişkilerini kolay kolay bırakmazlar. Verdikleri sözü tutar, ilişkinin sorumluluğunu üstlenirler. Ancak ilişkinin kralı/kraliçesi kendileri olmak isterler. Kova insanları arada bir ilişkilerden bunalsalar da hareket alanları daraltılmadığı sürece ilişkilerini götürmekte zorlanmazlar. Zaten zihinlerinin belirsiz ve sınırsız yapısının getirdiği huzursuzluktan kurtulmak için günlük yaşamlarının düzenini koruyacak bir eşe kuvvetle ihtiyaçları vardır. Bu tür eşler onların sigortası gibi çalışır. Aksi takdirde çok fazla dağılırlar. Eşlerine iyi davranır, iyi bir anne ve ya baba olurlar.


Tüm hava burçlarında olduğu gibi duyguları ile temasları zayıftır. Empatileri pek gelişmemiştir. Kişisel ve duygudaş ilişkiler kurmazlar. İlişkilerini akıl yoluyla oluştururlar. Duyguları ile temassızlık ilişki kurmalarında engel gibi görünse de gerçekte böyle olmaz. Objektif, idealist, ilkeli, entelektüel, kendilerine özgü ve bir o kadar da insancıl tavırları çevresindekileri onlara çeker. Cazibeli ve mesafali bir kişilikleri vardır. Arkadaşlıkları renkli ve keyiflidir. Çevreleri birbirinden farklı insanlarla doludur. Güzel konuşur ve bedenlerini de konuşmaya dahil ederler. Sıradışı insanlar ve imkânsız ilişkiler onlara çok cazip gelir. Çünkü bilmedikleri bir sırrı sakladıklarını düşündükleri bu tür insanların peşinden koşarlar. Asilikleri karşı olma arzularından gelmez; geniş vizyonları, yaratıcı düşünme biçimleri onları geleneksel ve tabu sayılan değerlerin ötesinde düşünmeye götürür. Sürü psikolojisinden ve kabile ruhundan hiç hoşlanmazlar. Kökleri ile güçlü bağları yoktur. Evrensel değerler, özgün fikirler, yenilikçi düşünceler onlar için daha anlamlıdır.


NEGATİF YANI: Özgürlüklerine aşırı düşkünlükleri, sosyal ilişkilerindeki asi ve "Her şeyi ben bilirim" tavırları ve her çeşit onaydan kendilerini bağımsız hissetmeleri çevrelerinde tuhaf, ukala, kendini beğenmiş biri gibi algılanmalarına sebep olur. Özgürlük arayışları sosyal kurumlara topyekûn karşıtlığa doğru ilerlediğinde yaşam felsefelerinden uzaklaşırlar ve yalnızca karşı çıkmak için karşı çıkan amaçsız isyankârlara dönüşürler. Her şeye karşıdırlar ancak tam olarak neye karşı olduklarını bilmezler. Varoluş amaçlarından uzaklaşır, insancıllıklarını yitirirler. Anlaşılmaz ve eksantrik insanlara dönüşürler. Sinirli, huzursuz, huysuz ve kavgacı insanlar olurlar. Çevrelerindekileri insanları rahatsız eder, ürkütür ve kaçırırlar. Empatilerinin zayıflığı ise insanlarla temelde zihinsel düzeyde, yani kavramsal düzeyde ilişki kurmalarına neden olur. Tüm olasılıkları gören akılları sayesinde onlara yol gösterebilir, düşünemedikleri şeyleri göz önüne çıkarabilirler ancak onların ruhuna ve kalbine dokunmayı bir türlü beceremezler. Böyle olunca da çevrelerindeki insanlar onlar tarafından anlaşılmadıklarını düşünürler.


KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME YOLU: Kova kişileri için en büyük tehdit, mevcut duruma ve değerlere bağlılığın altında yatan bilinmeyene yönelik korkudur. Değişim, sıra dışılık ve geleneksel olmayan tutum ve davranışlar her zaman toplum tarafından reddedilir. Kova kişiliği aykırıdır ve topluma rağmen korkusuzca geliştirilmesi gerekir. Bu tabii ki gerçekleştirilmesi epey zor, çoğu zaman da içerisinde pek çok imkânsızlıkları barındıran bir amaçtır. Çünkü fedakârlığı ve adanmayı gerektirir. Kova en temel hedefi olan özgürlüğe zarar görmeden ulaşamaz. Bu durum ise ister istemez ruhun en temel ihtiyacı olan bağlantısızlık isteğini yok saymakla sonuçlanır. Klasik astrolojinin Güneş, Kova'da zararlıdır söyleminin altında yatan gerçek budur.


Özgürlük nesnel akılla, nesnel düşünme biçiminin gelişmesi ile başlar. Zihinsel düzeyde kavramlar ve teoriler yardımıyla özgür bir dünya görüşü ve yaşam felsefesi ediniriz. Sonra da iletişim kanalları ile bu düşünceleri yayarız. Sosyal alanda gerekli iletişimi kuramazsak eğer, özgür düşünceyi yanlızca kendi dar alanımıza hapsederiz. Kova sınırsız aklını kullanarak nesnel, yenilikçi ve özgür düşünme biçimi ile ürettiği her şeyi korkusuzca insanlığın hizmetine sunmak için bu dünyaya gelmiştir. Objektiflikten ve varoluş amacından bir dakika bile uzaklaşmadan çalışmalı, bilimin ve felsefenin gelişmesini sağlamalı, bu yolla insanlığa hizmet etmeli, çevresindeki insanların önünü ve ufkunu açmalıdır. Özgürlük anlayışını insanlığa hizmet için geliştirmeli ve yaymalıdır. Bu çok zor, risklerle dolu ve cesaret isteyen bir yoldur. Bu mücadele insanların hırs, kıskançlık ve güç sahibi olma arzularını gerçekleştirebilmek için kurdukları sosyal ve geleneksel yapılara karşı verilir. Sadece yenilikçi, devrimci ve özgürlük sevdalısı insanlar toplumun sosyal ve bilimsel açıdan önünü açabilirler. Tarihsel olarak bu misyonu yüklenmiş insanların hepsinin doğum haritalarında ya Kova burcu ya Kova burcunun yönetici gezegeni olan Uranüs ya da 11. ev vurgusu güçlüdür.


Çok güçlü bir toplumsal misyonu olan Kova burcu insanları genel olarak burçlarının gölgesine çok hızlı düşerler. Oysaki iyi bir kova olmak için, tüm insanlığı kurtaracak topyekûn bir mücadeleye girişmek gerekmez. Çevremizdeki insanların sosyal hayatın geleneksel yapılarına yönelik farkındalıklarını arttırmak, onlara özgür düşüncenin ne olduğunu anlatmak, kendi yaşam biçimi ile örnek olmak bile yeterlidir. Kova insanı kabile psikolojisini topyekûn reddedebilir ve sosyal ve toplumsal onaydan tamamen bağımsız bir birey olabilir. Bu durum onu insanlardan ve insanları anlamaktan uzaklaştırabilir. Oysaki sosyal onay bağımlısı olmadan eleştirilere karşı duyarlı olabileceği gibi insanların günlük yaşam ihtiyaçlarını anlayarak onlarla kalben ilişki kurabileceğini anlamalıdır.

 

Ay Kova'da

Ay'ı Kova'da olanların içten gelen bir özgürlük ve bağlantısızlık açlıkları vardır. Bu dünya ile bağları güçlü değildir. Kendilerini bir aileye, bir ülkeye ya da dünyaya ait görmedikleri gibi fiziksel bedenin kısıtlarını bile fazla hissetmezler. Duygusal bağlarının zayıflığı onlara güçlü bir aidiyetsizlik hissi verir. Sanki bu dünyada misafirlermiş ve herkesten ayrı ve yabancılarmış gibi bir duyguyla büyürler. Kendilerini günlük yaşamın karmaşasından, sıradan ihtiyaçlardan kolaylıkla soyutlayabilirler. Böyle olunca da her şeye belli bir mesafeden bakmayı bilirler.


Kendilerini diğer insanların endişeleri ile uğraşmak zorunda hissetmezler. Çünkü başkalarının sübjektif duygularından temellen endişelere odaklanmanın anlamsız olduğuna, duygusal zeminde ilerlemenin güç olduğuna ve güçlü duyguların özgürlüklerine zarar vereceğine inanırlar. Ailelerine ve kardeşlerine yönelik güçlü bağları yoktur çünkü onlara göre zaten herkes kardeştir. Yani insanlarla empatik ilişki kurmaz, onlarla birlikte ağlamaz ve üzülmezler, ama buna rağmen son derece insancıl, yardımsever, tarafsız, sempatik, hoşsohbet, arkadaş canlısı birer dostturlar. İnsanlara yardım etmenin ve destek olmanın daha akılcı yollarını aramaya, onların sorunlarına bakış açılarını farklılaştırmaya, sorunların varoluşuna bir anlam katmalarına destek olmaya gönüllüdürler.


Sıra dışı bir ifadeye, insan ilişkilerinde hoş bir mesafeye sahiptirler. Bu da onları sosyal yaşantıda çekici hâle getirir. İlişkilere ve ilişkilerden ilham almaya ihtiyaç duyarlar. Belli bir amaç etrafında örülmüş ilişkiler onların gelişme, öğrenme ve motivasyon araçlarıdır. Aksi takdirde motivasyon eksikliği çekerler. Nesnel farkındalıkları en önemli araçlarıdır. Bu yolla insanlara vizyon kazandırmaya ve onların farkındalıklarını geliştirmeleri için bir araç olmaya çalışırlar. Ay Kovalar sıradan muhabbetlerden ve anlamsız konuşmalardan Güneş’i Kova'da olanlara göre daha fazla rahatsız olurlar. Sosyal yaşantıya kolay uyum sağlar ve kolay arkadaş edinirler.


Entelektüel beceriyi çok önemserler ve akıllarının küçümsenmesinden korkarlar. Eğer haritalarında su evlerine ve burçlarına yönelik güçlü bir vurgu yoksa yaşamlarında düşünce o kadar egemen olur ki, bir yandan düşüncelerini hayata geçirmek konusunda yetersiz kalır, diğer yandan da bir türlü duygusal derinlik yakalayamazlar. Duygusal düzeyde hiçbir şeye kendilerini gerçekten açamazlar. Kendi duyguları ve ihtiyaçlarıyla yüzleşmekten bağımsızlıklarını yitirecekleri korkusuyla kaçabilirler. Sevgili olmaktan ziyade iyi birer arkadaştırlar. Herhangi bir anlaşmada daima bir kaçamak noktası bırakırlar. Saplantılı boyutta özgürlük ihtiyacı hissedebilirler. Kendilerine güven duymadıkları, yeteneklerinden şüphe ettikleri ve cesaretsiz oldukları durumlarda ait olma duygusuna yenik düşebilir, özgürlük aşklarını bastırıp yok sayabilir ve ömür boyu mutsuz olabilirlerler. Ay Kovalar için en önemli anahtar hiçbir şeye mahkûm olmadıklarına inanmaktır. İstediklerinde gidemeyeceklerini bilmek en zorlandıkları düşüncedir. Bu nedenle onlara kalmaları için ısrar etmek yerine "İstediğin an gidebilirsin" demek daha etkilidir. Ancak o zaman huzurla kalabilirler.


Ay’ı Kova'da olanların Güneş burçlarının önünü açmak ve içlerindeki çocuğu olgunlaştırıp büyütmek için yapmaları gereken en önemli şey yaşamsal ihtiyaçlarını da göz önüne alarak umutlarını ve hayallerini soyut dünyalarından çıkarıp uygulanabilir hâle getirmek ve bireyliklerinden vazgeçmeden de aidiyet duygusu geliştirilebileceklerini anlamaktır. Kendimizi bir aileye, bir ülkeye veya bir gruba ait hissedelim ya da hissetmeyelim, bu durum bizim kısıtlı bir bedende ve somut ihtiyaçları içeren bir dünyada yaşadığımız gerçeğini değiştirmez. Ay Kova somutlaştırması gereken hayallerini gerçekleştirecek çabayı ve iradeyi geliştirmeli ve ürettikleri ile göz önüne çıkmaktan ve onları insanların beğenisine sunmaktan çekinmemelidir. Ancak bu şekilde içindeki çocuk güçlenir ve yaşam yolunda ilerlerken onun için en büyük içsel desteğe dönüşür.

 

Yükselen Kova

Sıradışı, kendine özgü, özgür, orijinal, bazen eksantrik, sosyal onaya aldırış etmeyen, kabile yaşantısından hoşlanmayan ancak insancıl, dost, arkadaş canlısı, geleneksel değerlere karşı, geleceğe yönelik güçlü projeksiyonlar yapabilen, akıllı, soyutlama yeteneği gelişmiş, mantıklı sorumlu, çalışkan bir kişisel stili ifade eder.


Yükselen Kova kişisi için özgürlük bir birey olarak sürü içinde yok olmamak demektir. Bu nedenle farklılıklar özgünlüğün bir parçası olarak varlıklarını korumalıdır. Geleneksel yapılar ve statüko önceden tanımlanmış değerlere uymayanlara yaşam alanı açmaz. Özgür düşünceyi geliştirdikçe farklı olanları daha çok anlar, destekler ve onlara fırsat eşilliği sağlayacak çalışmalara gireriz. Bu nedenle yükselen Kova’nın birinci derecedeki ihtiyacı özgür ve sınırsız bir akıldır. Kendi özgürse başkalarının özgürlüklerini savunabilir. Kova'nın insancılığı, isyanı ve güçlü muhalefet arzusu özgürlük anlayışından temellenmelidir. Aksi takdirde yükselen Kova kişisi eksantrik, marjinal ve amaçsız isyanları içeren bir kişisel stil içinde yok olur gider.


Özgür düşünce her şeyden önce Uranüs'le ilgilidir. Doğum haritasında Uranüsleri ve Satürnleri zorlayıcı etkiler alan yükselen Kova kişilerinin kendilerini ifadeleri oldukça güçleşir.

Farklılığına bir anlam yükleyemez ve boyun eğerler. Ancak yine de kısıtlanmışlık duygusu yakalarını bırakmaz ve olur olmaz zamanlarda güçlü başkaldırılara neden olur. Hümanizmi amaçlaması gereken isyanları amaçsız kalır ve kendilerine olan saygılarını yitirirler.


Eleştirel bir tarzları vardır ancak eleştirileri yargılamadan çok doğru bilgiye ulaşmak içindir. Eleştiriyi abartıp kendilerine yönlendirdiklerinde kendi değerlerini önemsizleştirecek

noktaya kadar götürebilirler. Olaylara duygusallıktan uzak, tarafsız bakabilirler. İnsanlarla empati ilişkisinden öte, akılları ve bilgileri aracılığı ile ilişki kurmayı severler. Doğum haritalarındaki Merkür’ün yerleşimi rasyonel akıllarını, eleştiri yeteneklerini ve geleceğe yönelik plan ve proje üretirken zihinsel yeterliliklerini destekler.


Satürn ise üstlendikleri güçlü toplumsal rolün gerektirdiği sorumluluk ve disiplin duygusunu belirler. Yeniliklerden, değişik ortamlardan, insanlarla bir arada olmaktan ve sıra dışı insanlardan hoşlanırlar. Sınır deneyimler ve marjinallik onları ürkütmez. Zorunluluk duygusu en çok baş edemedikleri duygudur. Hele ki mahalle baskısı herkese benzeyeceğim korkusunu tetikler. Günlük yaşantının gerektirdiği rutinleri, plan ve programları reddetmeye eğilimlidirler.


Kova enerjisi elektriksel bir enerjidir ve mutlaka insani değerleri ve özgürlüğü besleyecek şekilde doğru yönlendirilmelidir. Kovalar kabile anlayışından beslenmeyen ama insani değerleri ön plana alan, amaç birliğini önemseyen muhalefet gruplarının içinde yer almayı, yeni ve sıra dışı ifadelerini yaptıkları işlere yansıtmayı öğrenmelidirler. İdealist değerleri içermeyen özgürlük anlayışı gerçek muhalefet değildir ve kişiyi eksantirik, asi veya yarı deli yaptığı gibi arzı ettiği saygıya ulaşmasını engeller. Bu nedenle yükselen Kova, karşıt burcu olan Aslan'dan yüce gönüllülüğü ve eleştiriye duyarlılığı öğrenmeli, yaptığı işlerin çevresine yansımasının sonuçlarını göz önüne almanın özgürlük anlayışını zedelemeyeceğine, tam tersine ürettiklerini sosyal açıdan daha faydalı hâle getireceğini anlamalıdır.

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page