top of page

Yaradılışın Sonsuz Döngüsü: Nitelikler


Astrolojide “nitelik” olarak Türkçeleştirilen “modality” kelimesi, element enerjilerinin kullanılma tarzını, şeklini yada stilini ifade eder, yani enerjinin modunu anlatır. Enerjinin dışa vurumu sakin mi, huzursuz mu, canlı mı, durağan mı gibi soruların cevabını belirler. Nitelikler elementlerin enerji bazındaki ifadesine farklı dokular katar ve farklı frekanslar ekler. Kısacası element enerjilerinin karekteristik özelliklerinin (arketipsel özelliklerinin) yaşama nasıl yansıdığını, enerjinin modunu yada nasıl kullandığını gösterir. Astrolojide öncü, sabit ve değişken diye adlandırılan bu yapı taşları bir yandan burçların ve evlerin enerji kullanım düzeyini belirlerken diğer yandan da elementleri aktif hâle getirip yeryüzü ile gökyüzü arasındaki dünya yaşantısının sonlu ve sınırlı döngüsünü oluştururlar.

Öncü nitelik, eylem veya edimleri başlatıcı, var edici, görünür hâle getirici veya doğurucu özelliktedir. Sabit nitelik devamlılığı sağlarken, değişken nitelik ise artık işe yaramayan yapıların terk edilmesini ve yeniye yer açılmasını temsil eder. Üç nitelik tıpkı doğum, yaşam ve ölüm gibi birbirini tamamlayan üçlü bir yapıyı anlatır. Üçlemeler metaforik olarak pek çok öğretinin, felsefenin veya inancın özünü de oluşturur. Her bir element bu üç niteliğin dokusu ile çeşitlenir ve bir yaşam biçimi başlar, sürer ve yeni yaşam biçimlerine yer açabilmek için işe yaramayan unsurlar sonlandırılır. Bir döngü biter, başka bir döngü başlar; biten her şey yeni bir yaratıma gebedir. Yani sonlanan her şey başka bir başlangıcın zeminini oluşturur.

Öncü nitelik sembolü

ÖNCÜ NİTELİK

Bu nitelik merkezden dışarıya doğru yayılan yaratıcı ve aktif bir enerjinin, belirli bir yöne doğru harekete geçirilmesini sembolize eder. Hızla gelişen ve güçlü başlangıçları temsil eder. Öncü, bir şeyleri başlatan, doğuran ve ilk harekete geçiren demektir. Bulunduğu elementin dönüşüm temalarının gerçekleşmesi için yapılması gereken başlangıç konularını kuvvetle tetikler, endişeyi ve düşünceyi geri çeker, iyimserlik, heves ve motivasyon verir, eyleme ivme kazandırır ve işi bitince söner. Ardına bakmadan ilerleyen, hedef odaklı, dış etkilere kapalı bir enerji türüdür. Kendi amacı dışında hiç bir şeyden etkilenmez, yalnızca kendi yolunda ilerler, kendini kimin takip ettiğine de bakmaz. Öncü, ardından gelmek isteyenler için yol açandır. Öncü nitelik bulunduğu burca idealizm, heves, motivasyon, sübjektivite ve hareket katar. Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak, öncü burçları oluşturur. İlkbahar Koç (ateş), yaz Yengeç (su), sonbahar Terazi (hava) ve kış Oğlak (toprak) burcu ile başlar.

Sabit nitelik sembolü

SABİT NİTELİK

Sabit nitelik enerjiyi emer, içine çeker ve içinde tutar. Böylece enerjinin kalıcılığını ve dayanıklılığını sağlar. Merkeze yaklaşan, sabitlenmeye çalışan, kararlı, dengeli, dayanıklı ve sürekli bir enerjiyi ifade eder. Öncü nitelik başlattığı her şeyi sağlamlaştırır, her türlü koşula dayanacak hâle getirir. Çünkü tüm başlangıçlar, öncelikle heves gerektirir; yıpratıcı ve zor deneyimlerdir. Öncü nitelik amacına ulaştığında hevesi geçer. Başlatılan eylemlerin ürünlerin alınması, amaçlarının gerçekleşmesi, sağlamlaştırılması ve böylece sürdürülebilirliğinin oluşması gerekir. Bu nedenle öncü niteliğin ardından sabit nitelik gelir ve sabit nitelik hangi elementte ise o elementin en baskın, en güçlü, en dayanıklı, en sürekli ve en inatçı kompozisyonunun oluşmasını sağlar. Öncü nitelik bulunduğu elementin karakteristik özelliklerini iyice sabitler ve bütün gücünü ortaya çıkarır. Sabit niteliklerimiz olmasa her şeye hevesle başlar, çabucak sıkılır ve ardından değiştiririz. Boğa, Aslan, Akrep ve Kova sabit nitelikli burçları oluşturur. İlkbahar Boğa (toprak), yaz Aslan (ateş), sonbahar Akrep (su) ve kış Kova (hava) burcu ile kendi özelliklerinin en sağlam ifadesini bulur.

Değişken nitelik sembolü

DEĞİŞKEN NİTELİK

Değişken nitelik, esnek, kolay uyum sağlayan, çabuk vazgeçen, çok yönlü, huzursuz ve sarmal bir enerjiyi ifade eder. Değişken burçlar değişen koşullara ayak uydurma, uyum sağlama yeteneğine sahiptirler. Bunlar esneklik ve sürekli değişim ile ilişkilidirler. Değişken nitelik bulunduğu elementin temel değerlerini değiştirmeyi, bu temel değerlerin elementte oluşturduğu paradoksal yapıyı kırmayı ve kısır döngüden çıkmayı kolaylaştıran niteliktir. Hangi elementte ise o elementin en esnek, en fazla gelişmeye ve değişime açık olan hâlini oluşturur. Bulunduğu elementin akıl boyutunu yükseltir. Çünkü öncü nitelik başlatmış, sabit nitelik sağlamlaştırmıştır. Değişken niteliğe gelindiğinde artık sabitlenen yapıların görevleri bitmiş ve geçerliliklerini yitirmişlerdir. Artık eskiyi bırakma ve yeni ufuklara açılma zamanıdır. Doğal olarak değişiklikler içerdikleri belirsizliklerden dolayı aynı zamanda huzursuzluğu, endişe ve stresi de yanlarında taşırlar. İkizler, Başak, Yay ve Balık, değişken burçları oluşturur. İlkbahar İkizler (hava), yaz Başak (toprak), sonbahar Yay (ateş) ve kış Balık (su) burcu ile biter.


Nitelikler bazı elementlerle benzer özellikler taşır: Öncü nitelik ateş elementiyle, sabit nitelik toprak elementiyle ve değişken nitelik hava elementiyle benzer enerjileri temsil eder. Bu nedenle öncü-ateş burcu olan Koç, sabit-toprak burcu olan Boğa ve değişken-hava burcu olan İkizler kendi elementlerinin en baskın özelliklerini temsil eden burçlardır.


2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page